Actualiteiten Privacy & Wet openbaarheid van bestuur

Online verdiepingstraining

Tijdens een webinar van ongeveer één uur vertellen onze specialisten Cornelis van der Sluis en Corine d’Hulst over de recente belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wob.


Inhoud

In de afgelopen tijd deden verschillende rechters interessante uitspraken over de uitleg van de AVG en de Wob, die zeker relevant zijn voor de bestuursrechtelijke praktijk. Dit keer worden onder andere de volgende onderwerpen besproken.

  • De identificatieverplichting ten behoeve van een (inzage)verzoek van een betrokkene: Hoe moet u een verzoek behandelen wanneer u een betrokkene niet kunt identificeren?
  • Misbruik van recht bij een AVG/Wob verzoek.
  • De publicatie van persoonsgegevens door een bestuursorgaan. Meer specifiek de actieve openbaarmaking, een verzoek om handhaving en de rol van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • De reikwijdte van een inzageverzoek ingevolge de AVG.

Voor wie?

Het webinar vindt plaats op 8 juni 2021 van 12:30 tot 13:30 uur. De training is relevant voor functionarissen gegevensbescherming, Wob-coördinatoren, juridisch adviseurs en anderen die informatieverzoeken ontvangen.

Aanmelden

Kijk voor meer informatie over deze training en aanmelden op www.overheidenopenbaarheid.nl

Gemeentemaand 2021

Net als in 2020 organiseren wij in november 2021 de Gemeentemaand. In deze maand worden (juridische) onderwerpen behandeld waar gemeenten in de praktijk mee te maken krijgen. Tijdens webinars, interviews, podcasts en meer wordt u volledig bijgepraat. Wilt u alvast op de hoogte gehouden worden van het nieuws rondom de Gemeentemaand? Schrijf u dan hier alvast in.