Actualiteiten Privacy & Wet openbaarheid van bestuur

Online verdiepingstraining

Tijdens een webinar van ongeveer één uur vertellen onze specialisten Cornelis van der Sluis en Corine d’Hulst over de recente belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wob.

Inhoud

Sinds het laatste actualiteitenwebinar in juni zijn er weer voor de bestuursrechtelijke praktijk relevante uitspraken gedaan over de AVG en de Wob. Dit actualiteitenwebinar worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld.

  • Het omzetten van een Wob-verzoek naar een AVG-verzoek 
  • Het te lang bewaren van persoonsgegevens kan leiden tot een schadevergoeding van EUR 2.500,00
  • Reikwijdte van een inzageverzoek; valt correspondentie met een advocaat hieronder?
  • Lakken van namen, maakt natuurlijk niet dat e-mailextensief gelakt mogen worden lees hier.

En misschien vraagt de behandeling in de Eerste Kamer van de Wet open overheid nog om een korte bespreking.

Voor wie?

Het webinar is voorzien op 30 september 2021 om 12:30 uur. De training is relevant voor functionarissen gegevensbescherming, Wob-coördinatoren, juridisch adviseurs en anderen die informatieverzoeken ontvangen.

Aanmelden

Kijk voor meer informatie over deze training en aanmelden op www.overheidenopenbaarheid.nl

Gemeentemaand 2021

Net als in 2020 organiseren wij in november 2021 de Gemeentemaand. In deze maand worden (juridische) onderwerpen behandeld waar gemeenten in de praktijk mee te maken krijgen. Tijdens webinars, interviews, podcasts en meer wordt u volledig bijgepraat. De start van de voorinschrijving van de Gemeentemaand wordt binnenkort bekendgemaakt.