Actualiteiten Privacy & Wet openbaarheid van bestuur

Online verdiepingstraining

Tijdens een webinar van ongeveer één uur vertellen onze specialisten Cornelis van der Sluis en Corine d’Hulst over de recente belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wob.

Inhoud

Inzage verzoeken, verwijderverzoeken en datalekken. Drie van de vele AVG-gerelateerde onderwerpen die aandacht krijgen in de rechtspraak en daarbuiten. Dit webinar gaat in op de belangrijkste actuele ontwikkelingen op het gebied van de AVG en de Wob.

Voor wie?

De training is relevant voor functionarissen gegevensbescherming, Wob-coördinatoren, juridisch adviseurs en anderen die informatieverzoeken ontvangen.

Aanmelden

Kijk voor meer informatie over deze training en aanmelden op www.overheidenopenbaarheid.nl

Gemeentemaand 2021

Net als in 2020 organiseren wij in november 2021 de Gemeentemaand. In deze maand worden (juridische) onderwerpen behandeld waar gemeenten in de praktijk mee te maken krijgen. Tijdens webinars, interviews, podcasts en meer wordt u volledig bijgepraat. De start van de voorinschrijving van de Gemeentemaand wordt binnenkort bekendgemaakt.