Bouw van sociale huur en middenhuur: grote gevolgen door de Wet versterking regie volkshuisvesting

Minister De Jonge wil 30% sociale huur en 40% middenhuur verplicht stellen. Dat stond al in beleidsnota’s, zoals de Nationale Woon- en Bouwagenda. Onlangs is er een wetsvoorstel gepresenteerd: de Wet versterking regie volkshuisvesting. Het moet de basis vormen voor de bouwplannen van de Minister.

De overheid wil met het wetsvoorstel strakkere regie. Dat betekent dat de ruimte voor marktpartijen wordt ingeperkt. Dit geldt voor woningcorporaties en ook voor andere marktpartijen. Meerdere wetten worden verbonden. Centraal staat het volkshuisvestingsprogramma op basis van de Omgevingswet. Via dat programma kunnen provincies en de Minister ingrijpen op gemeentelijke niveau. Het gaat ook de woonvisie vervangen en wordt verbonden aan de Huisvestingswet en de Wmo 2015. Er is dus een grote verandering in de bouwwereld op komst. Die strekt veel verder dan alleen de sociale woningbouw en middenhuur.

Graag nodigen wij u uit voor de online bouwtafel op woensdag 26 april 2023 waarin Michael de Groot de gevolgen van het wetsvoorstel bespreekt. Deze bouwtafel is relevant voor woningcorporaties, bouwbedrijven, ontwikkelaars, gemeenten en provincies. Ook zorginstellingen krijgen met het wetsvoorstel te maken. U wordt in een half uurtje kosteloos en online bijgepraat.

Privacy

De persoonsgegevens in de verplichte velden in onderstaand formulier gebruiken wij voor de organisatie van deze bijeenkomst. Vult u uw telefoonnummer in, dan kunnen wij deze gebruiken om u te benaderen in het kader van de door ons aan te bieden diensten. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Wat en wanneer

De online bouwtafel is voor professionals in de bouw: ontwikkelaars, aannemers, beleggers, adviesbureaus, architecten maar ook voor professionals die vanuit de overheid met bouw bezig zijn.

Het doel van de bouwtafel is om iedere maand kennis en ervaringen uit te wisselen over diverse juridische vraagstukken in de bouw. Als professional in de bouw deelt u vraagstukken uit de praktijk en onze advocaten belichten het onderwerp vanuit de theorie. Zo krijgt u weer nieuwe VitamineBouw binnen.

De bouwtafel vindt plaats van 09:00 - 09:30 uur. We zullen interactie opzoeken aan de hand van bovengenoemd thema. Heeft u op voorhand een gespreksonderwerp? Stuur een e-mail naar degroot@thna.nl o.v.v. "Onderwerp bouwtafel".

Aanmelden

Het formulier kon niet geladen worden, probeer het later nogmaals.