VitamineBouw: online bouwtafel

Wet versterking regie volkshuisvesting

Graag nodigen wij u uit voor de online bouwtafel op woensdag 29 november 2023

Demissionair minister van VRO heeft veel plannen gepresenteerd om de woningcrisis aan te pakken. Die plannen landen in de Wet versterking regie volkshuisvesting (Wvrv). Zojuist heeft de Raad van State de regering over de Wvrv geadviseerd, zodat die naar de Tweede Kamer kan. De plannen zijn ambitieus en hebben vergaande consequenties voor het omgevings- en het volkshuisvestingsrecht. Maar de Wvrv raakt ook andere terreinen. Bouw- en vergunningverlening, volkshuisvesting, wonen en zorg, sociaal domein, verdeling van schaarse woningen worden aan elkaar gekoppeld. Een integrale benadering. Gemeenten krijgen met nieuwe regels te maken. Bouwers en ontwikkelaars zien eisen over sociale en middenhuurwoningen. Zorginstellingen gaan meedenken over beleid en prestatieafspraken met woningcorporaties. En last but not least: voor woningcorporaties komen er nieuwe regels en de bouwopgave betreft vooral hen.

Deze online en gratis 'bouwtafel' is niet alleen interessant voor bouwers, ontwikkelaars en woningcorporaties, maar ook voor gemeenten en zorginstellingen, zowel voor de intra- als extramurale zorgverlening. In dit bouwtafel gaat Michael de Groot in op de hoofdlijnen van de Wvrv en bespreekt hij de stand van zaken rond deze wet, die door een nieuwe Tweede Kamer en regering behandeld zal worden.

Privacy

De persoonsgegevens in de verplichte velden in onderstaand formulier gebruiken wij voor de organisatie van deze bijeenkomst. Vult u uw telefoonnummer in, dan kunnen wij deze gebruiken om u te benaderen in het kader van de door ons aan te bieden diensten. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Wat en wanneer

De online bouwtafel is voor professionals in de bouw: ontwikkelaars, aannemers, beleggers, adviesbureaus, architecten maar ook voor professionals die vanuit de overheid met bouw bezig zijn.

Het doel van de bouwtafel is om iedere maand kennis en ervaringen uit te wisselen over diverse juridische vraagstukken in de bouw. Als professional in de bouw deelt u vraagstukken uit de praktijk en onze advocaten belichten het onderwerp vanuit de theorie. Zo krijgt u weer nieuwe VitamineBouw binnen.

De bouwtafel vindt plaats van 09:00 - 09:30 uur. We zullen interactie opzoeken aan de hand van bovengenoemd thema. Heeft u op voorhand een gespreksonderwerp? Stuur een e-mail naar degroot@thna.nl o.v.v. "Onderwerp bouwtafel".

Aanmelden

Het formulier kon niet geladen worden, probeer het later nogmaals.