Financiële impact coronacrisis op zorginstellingen

In crisissituaties kan de liquiditeit van zorginstellingen onder druk komen te staan. Het bestuur en de raad van toezicht kunnen hierdoor voor lastige vraagstukken komen te staan. Daarnaast kunnen  meerkosten, omzetverlies, levering van zorg in andere dan reguliere vormen en (dis)continuïteit van de organisatie thema’s zijn die als gevolg van de coronacrisis bij zorginstellingen spelen. In de praktijk kan de toepassing van de verschillende regelingen in het kader van corona-compensatie complex zijn.

Hoe kan aansprakelijkheid van bestuurders en leden van de raad van toezicht voorkomen worden bij het maken van risicovolle keuzes? En wat zijn belangrijke aandachtspunten voor de verantwoording en controles rondom corona-compensatie? Ilse Harmen, advocaat insolventierecht, en Matthias Stout, registeraccountant bij Verstegen accountants & adviseurs, gaan graag in op deze vragen tijdens een webinar op dinsdag 20 oktober aanstaande.

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier.

Privacy

De persoonsgegevens in de verplichte velden in onderstaand formulier gebruiken wij voor de organisatie van deze ontbijtbijeenkomst. De niet-verplichte velden gebruiken wij om u te benaderen in het kader van de door ons aan te bieden diensten. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Aanmelden