Hoge Raad: Geen één-op-één grondverkoop door overheden

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat verstrekkende gevolgen heeft voor de praktijk als het gaat om verkoop van grond en ander onroerend goed door overheden. Volgens de Hoge Raad brengen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur met zich dat een overheid die grond verkoopt als uitgangspunt gelijke kansen moet creëren.

Dat betekent dat er een passende mate van openbaarheid moet worden gewaarborgd, door het houden van een selectieprocedure waaraan iedereen kan meedoen. Eén-op-één grondverkoop is daarmee als uitgangspunt niet meer toegelaten.

Een uitzondering geldt voor gevallen waarin “op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop”. In dat geval moet de overheid het voornemen tot verkoop tijdig publiceren, inclusief motivering waarom er maar één gegadigde is.

Dat betekent nogal wat voor de praktijk, bijvoorbeeld voor gebiedsontwikkelingen waarin wordt samengewerkt met een marktpartij of gevallen waarin een overheid snel woningbouw wil realiseren zonder een uitgebreide procedure te doorlopen.

Wat en wanneer?

Op donderdag 9 december organiseren wij van 13:00 – 14:30 in een kosteloze webinar voor overheden waarin we het arrest bespreken en doordenken over de gevolgen van de praktijk. Denk daarbij onder meer aan vragen als:

-        Hoe om te gaan met lopende onderhandelingen over gebiedsontwikkeling?

-        Welke aanpassingen in het grondbeleid zijn nodig?

-        Welke eisen gelden er voor een selectieprocedure?

-        Wat gebeurt er als er niet aan de eisen uit het arrest wordt voldaan?

-        Geldt dit arrest alleen voor grondverkoop of ook voor andere zaken?

Heb je in de dagelijkse praktijk te maken met grondbeleid en grondzaken bij een overheid? Schrijf je dan nu in voor dit webinar!

LET OP: Vanwege de hoge actualiteit hebben we gekozen voor een webinar op korte termijn. Ben je op 9 december niet beschikbaar, dan kun je je ook opgeven voor 15 december. Daarnaast organiseren wij ook dit webinar voor ontwikkelaars op 10 december.

Aanmelden