Is arbeidsmarktkrapte van invloed op het beroep op het concurrentiebeding?

Het thema van deze HR-tafel is: Is arbeidsmarktkrapte van invloed op het beroep op het concurrentiebeding?

Mede gelet op de krapte op de arbeidsmarkt zien wij in de praktijk dat werkgevers in deze tijden ook veel waarde hechten aan met werknemers overeengekomen concurrentiebedingen. Immers, met een concurrentiebeding wordt beoogd de bedrijfsbelangen te beschermen. Maar hoe handel je als een werknemer ondanks een concurrentiebeding toch aan slag gaat bij een directe concurrent? Kan je daar altijd een beroep op doen?

Tijdens de HR-tafel op donderdag 20 oktober bespreken Alex Olsthoorn en Bob de Bruijn deze en andere aspecten over het concurrentiebeding. Uiteraard is er ook de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Wat en wanneer

Het doel van de HR-tafel is om kennis en ervaringen uit te wisselen over diverse HR-vraagstukken. Tijdens deze HR-tafel staat er steeds een ander thema centraal. Als HR-professional deelt u vraagstukken uit de praktijk en onze advocaten belichten het onderwerp vanuit de theorie. Zo krijgt u weer nieuwe Vitamine Arbeidsrecht binnen.

De HR-tafel vindt altijd plaats van 09:00 - 09:30 uur. We zullen interactie opzoeken aan de hand van het thema. Heeft u op voorhand een gespreksonderwerp? Stuur een e-mail naar olsthoorn@thna.nl o.v.v. "Onderwerp HR-tafel".

Privacy

De persoonsgegevens in de verplichte velden in onderstaand formulier gebruiken wij voor de organisatie van deze bijeenkomst. Vult u uw telefoonnummer in, dan kunnen wij deze gebruiken om u te benaderen in het kader van de door ons aan te bieden diensten. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Aanmelden

Het formulier kon niet geladen worden, probeer het later nogmaals.