HR-tafel: Vitamine Arbeidsrecht

De arbeidsmarkt is continu in ontwikkeling. De afgelopen jaren is niet alleen het aantal uitzendkrachten en andere flexwerknemers gestegen, ook het aantal zzp'ers blijft almaar fors toenemen. Nederland is zelfs een van de koplopers binnen Europa voor wat betreft het aantal zzp'ers.

De zzp'er, ook wel zelfstandige ondernemer, verricht arbeid voor eigen rekening en risico. Ondanks dat het zelfstandig ondernemerschap tot meer inkomsten kan leiden, loopt een zzp'er aanzienlijk meer risico in geval van ziekte of werkloosheid en de bijdrage aan het sociale zekerheidsstelsel is zeer gering.

Gezien het grote verschil met de werknemersbescherming, probeert de overheid in toenemende mate de rechtspositie van de zzp'er te veranderen. Ook in de rechtspraak wordt steeds vaker korte metten gemaakt met zzp'ers die in werkelijkheid werknemers blijken te zijn. Vooral de moderne platformarbeid moet het ontgelden. De zzp'ers van Deliveroo, Uber en Helping werden gezien als een schijnconstructie, waardoor zij door de rechter zijn gekwalificeerd als een werknemer. Ondanks de overeengekomen overeenkomst van opdracht, werd op basis van de feitelijke uitvoering toch geoordeeld dat sprake was van een arbeidsovereenkomst.

De gevolgen van een dergelijk oordeel kunnen voor deze bedrijven groot zijn. Denk aan loonvorderingen, niet opgebouwde vakantie- en ziektedagen en het ontslagrecht.

In deze editie van Vitamine Arbeidsrecht nemen wij met u het verschil tussen werknemers en zzp'ers nader onder de loep en vertellen wij u waar u bij het werken met zzp'ers op moet letten. 

Wat en wanneer

Het doel van de HR-tafel is om elke twee weken kennis en ervaringen uit te wisselen over diverse HR-vraagstukken. Tijdens deze HR-tafel staat er steeds een ander thema centraal. Als HR-professional deelt u vraagstukken uit de praktijk en onze advocaten belichten het onderwerp vanuit de theorie. Zo krijgt u weer nieuwe Vitamine Arbeidsrecht binnen.

Juist om verbinding met elkaar te krijgen houden we het gezelschap klein en is er ruimte voor een beperkt aantal deelnemers per keer. U kunt kiezen of u zich elke twee weken wilt inschrijven of eenmalig.

De HR-tafel vindt altijd plaats van 09:00 - 09:30 uur. We zullen interactie opzoeken aan de hand van een thema. Heeft u op voorhand een gespreksonderwerp? Stuur een e-mail naar holdtgrefe@thna.nl o.v.v. "Onderwerp HR-tafel".

Meld u aan voor de HR-tafel van donderdag 30 september 2021 door onderstaand formulier in te vullen. We organiseren de HR-tafel elke twee weken. U kunt zich aanmelden voor overige data door hier naar het evenementenoverzicht te gaan.

Privacy

De persoonsgegevens in de verplichte velden in onderstaand formulier gebruiken wij voor de organisatie van deze bijeenkomst. Vult u uw telefoonnummer in, dan kunnen wij deze gebruiken om u te benaderen in het kader van de door ons aan te bieden diensten. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Aanmelden