VitamineArbeidsrecht: Nieuwe eisen klokkenluiderswetgeving

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders grotendeels in werking getreden. Het doel van deze wet is om klokkenluiders beter te beschermen. De wet zou voor een veiliger meld- en werkklimaat moeten zorgen.

De inwerkingtreding van de wet heeft directe gevolgen voor werkgevers en werknemers en vraagt om aanpassingen in veel organisaties.

Tijdens de online HR-tafel op donderdag 9 maart 2023 geven Eline van Hagen en Pieter van den Brink u tips- en tricks voor een klokkenluiders-proof organisatie. Uiteraard is er ook de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Wat en wanneer

Het doel van de HR-tafel is om kennis en ervaringen uit te wisselen over diverse HR-vraagstukken. Tijdens deze HR-tafel staat er steeds een ander thema centraal. Als HR-professional deelt u vraagstukken uit de praktijk en onze advocaten belichten het onderwerp vanuit de theorie. Zo krijgt u weer nieuwe Vitamine Arbeidsrecht binnen.

De HR-tafel vindt altijd plaats van 09:00 - 09:30 uur. We zullen interactie opzoeken aan de hand van het thema. Heeft u op voorhand een gespreksonderwerp? Stuur een e-mail naar hagen@thna.nl o.v.v. "Onderwerp HR-tafel".

Privacy

De persoonsgegevens in de verplichte velden in onderstaand formulier gebruiken wij voor de organisatie van deze bijeenkomst. Vult u uw telefoonnummer in, dan kunnen wij deze gebruiken om u te benaderen in het kader van de door ons aan te bieden diensten. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Aanmelden

Het formulier kon niet geladen worden, probeer het later nogmaals.