Snel en Goed Woningen Bouwen

Tijdens dit seminar praten onze juridische specialisten u in één middag bij over actuele en belangrijke onderwerpen die spelen bij woningbouw. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met prijsstijging in de bouw? En wat kan nog wél sinds Didam? Gaat de Omgevingswet kansen bieden en hoe kunnen gemeenten sturen op woningbouw?

Bent u erbij? U kunt zich kosteloos aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

Programma

Tijdens dit seminar praten onze juridische specialisten u in één middag bij over actuele en belangrijke onderwerpen die spelen bij woningbouw. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met prijsstijging in de bouw? En wat kan nog wél sinds Didam? Gaat de Omgevingswet kansen bieden en hoe kunnen gemeenten sturen op woningbouw?

Voordat we de diepte ingaan op deze onderwerpen, verzorgt VORM een plenaire, inspirerende sessie over BuurtBoost. Hiermee kunnen snel, duurzaam én betaalbaar woningen worden toegevoegd om buurten een ‘boost’ te geven. Een mooi concept waarin veel van de juridische uitdagingen op het terrein van gebiedsontwikkeling samenkomen. 

Dit seminar mag u kortom niet missen!

Locatie
Sociëteit aan de Maas, Veerdam 1, Rotterdam

Datum en tijd
Donderdag 22 september 2022, 13:30 – 18:00 uur

Programma
13:30 uur - Inloop 
14:00 uur - Presentatie over het concept BuurtBoost door Bas de Haan en Mariëtte Broesterhuizen van VORM / BuurtBoost
14:45 uur - Korte pauze
15:00 uur - Eerste inhoudelijke workshop*
16:00 uur - Tweede inhoudelijke workshop*
16:50 uur - Afsluiting
17:00 uur - Borrel

Versnelling in de ontwikkeling en realisatie? Maak impact met BuurtBoost.

Snel en goed woningen bouwen. Er is overduidelijk een dringende behoefte aan meer woningen. Bouwen, bouwen, bouwen klinkt het vanuit Den Haag. Ontwikkelaars, aannemers, overheden, woningcorporaties en beleggers staan voor een uitdagende opgave. Waar moeten die woningen komen en voor wie zijn ze bedoeld? Tegelijkertijd spelen andere kwesties een belangrijke rol, zoals leefbaarheid, energietransitie, congestie, klimaat, etc. Hoe kunnen we snelheid maken en tegelijkertijd duurzame keuzes voor de toekomst?

BuurtBoost van VORM hanteert met haar eigen ontwikkelde processen en unieke producten, zoals De Optopper, een eigen benadering om buurten integraal aan te pakken. Buurten die kansen bieden om snelheid te maken in de verschillende opgaven en diverse thema’s te verenigen. Met als doel: versnellen, betaalbare woningen, leefbaarheid en maximaal draagvlak. Dat betekent direct een breder woningaanbod en meer diversiteit in de wijk. Om dit te bereiken is vergaande samenwerking nodig. Tussen alle partijen, inclusief marktpartijen, woningcorporaties, gemeenten en overheid. Het is daarbij een uitdaging om wet- en regelgeving slim toe te passen waarmee we gebiedsontwikkeling kunnen versnellen. Op welke manier kunnen we daar met elkaar mee omgaan en ervoor zorgen dat we onze gemeenschappelijke doelstellingen bereiken?

Workshops

Prijsstijging in de bouw?

In onze bouwpraktijk wordt deze vraag erg vaak gesteld. Vaak is het zo dat de (onder)aannemer of leverancier maar wat claimt zonder enige onder­bouwing. Daarom hebben wij voor opdrachtgevers een overzicht van het bewijs dat hij in redelijkheid mag vragen. Wij nemen u mee of er dan wel of niet betaald moet worden. Ook leggen wij uit wat er voor zekerheden gevraagd mogen worden door een opdrachtgever die met claims als deze geconfronteerd wordt.

De Omgevingswet: strop of top voor versnelling woningbouw?

Op 1 januari 2023 gaat het waarschijnlijk gebeuren: de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Gaat deze wet de ambities voor versnelling en vereenvoudiging waarmaken? In deze workshop gaan we in op de kansen die de Omgevingswet biedt voor gebiedsontwikkeling.

Versnellen woningbouw ondanks het Didam-arrest

Het Didam-arrest geeft als hoofdregel dat grond van overheden niet meer één-op-één verkocht kan worden. Dat kan vertraging veroorzaken in het proces van gebiedsontwikkeling. In deze workshop bespreken we manieren en argumenten om versnelling te realiseren door gebruik te maken van de uitzonderingsmogelijkheden.

Gemeentelijke sturing woningbouw

Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de verdeling van woonruimten en planologie. Dat is in deze wooncrisis geen makkelijke opgave. Zo moet rekening worden gehouden met verschillende aandachtsgroepen (vluchtelingen, daklozen, senioren etc.), die met elkaar concurreren voor huisvesting, en de juiste prioriteiten worden gesteld. Welke instrumenten kunnen daarvoor worden ingezet en hoe werken die uit in de praktijk?

Privacy

De persoonsgegevens in de verplichte velden in onderstaand formulier gebruiken wij voor de organisatie van deze bijeenkomst. Vult u uw telefoonnummer in, dan kunnen wij deze gebruiken om u te benaderen in het kader van de door ons aan te bieden diensten. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Aanmelden

Het formulier kon niet geladen worden, probeer het later nogmaals.