Themamiddag Contractering in de zorg

Op 24 oktober 2023 organiseert Ten Holter Noordam advocaten in samenwerking met Velink & De Die advocaten de Themamiddag Contractering in de zorg. Voor veel zorgaanbieders en instellingen in het sociaal domein een relevant thema, dat de nodige (juridische) vraagstukken met zich brengt.

Contractering in de zorg

Vanuit het Integraal Zorgakkoord bestaat de ambitie om steeds meer toe te werken naar passende zorg. Met de toenemende tekorten aan personeel en financiële middelen wordt het alleen steeds uitdagender om dit doel te bereiken. Hoe kunnen we er toch voor zorgen dat de zorg toekomstbestendig blijft? Wardy Doosje, bestuurder van Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid, zal zijn bespiegelingen met u delen in het openingswoord.

Verder staan we tijdens onze Themamiddag zowel stil bij de totstandkoming als bij de uitvoering van de zorgovereenkomst.

Zo zullen Melita van der Mersch, Alexandra van den Eijnden en Dagmar van der Wal ingaan op de laatste ontwikkelingen in het zorgcontracteringsproces met zorgverzekeraars en gemeenten. Aan bod komen vragen als: Wat zijn bij zorgcontractering de rechten en plichten van zorgaanbieders en zorginkopende partijen? Welke mogelijkheden heeft een zorgaanbieder als de onderhandelingsruimte beperkt is? Verder wordt ingegaan op verschillende aspecten die kunnen spelen bij zorg in onderaanneming. Een constructie die veel voorkomt, maar in de praktijk tot diverse vragen leidt. Want hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld tussen hoofdaannemer en onderaannemer? En hoe leg je dit op een duidelijke wijze contractueel vast? 

Caren Velink en Ilse Harmsen zullen ingaan op de uitvoeringsfase van het gesloten contract door de zorgaanbieder, waarbij de focus ligt op materiële controles en mogelijke consequenties daarvan voor bestuurders. Waar moet je als zorgaanbieder op letten bij een materiële controle? Wat zijn de gevolgen van een materiële controle? En welke risico's loop je als bestuurder van een zorginstelling? Caren en Ilse zullen deze onderwerpen toelichten aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden.

Programma

Het seminar vindt plaats bij Ten Holter Noordam advocaten aan de Veerhaven 17, Rotterdam. De inloop is vanaf 13.30 uur en om 14.00 uur begint de themamiddag. 

13.30 - Inloop
14.00 - Openingswoord Wardy Doosje
14.30 - Eerste presentatie door Melita van der Mersch, Alexandra van den Eijnden en Dagmar van der Wal
15.30 - Pauze
16.00 - Tweede presentatie door Caren Velink en Ilse Harmsen
17.00 - Afsluitende borrel 

null

Wardy Doosje

Wardy Doosje (62) is zijn loopbaan begonnen als fotograaf. Al vrij snel heeft hij zich via de weg van HRM en organisatieadvies ingezet als eindverantwoordelijke op het gebied van Personeel en Organisatie in diverse organisaties. Oorspronkelijk bij het ministerie van Landbouw en Visserij en daarna als directeur P&O van het Erasmus MC. Vanaf 2007 heeft Wardy 15 jaar gewerkt als zelfstandige aan organisatieveranderingen in de zorg.  Zo heeft hij diep kunnen kijken in allerlei aspecten van de diverse soorten van zorg. Ziekenhuizen, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ kwamen voorbij. Contractering was een veel voorbij komend onderwerp. De laatste twee jaar is Wardy bestuurder van Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn in Zuid-Holland Zuid. Zorgorganisaties ondersteunen bij het vinden en krijgen van voldoende personeel is daar de hoofduitdaging.

Caren Velink

Caren Velink is advocaat-partner bij Velink & De Die advocaten, een kantoor dat zich uitsluitend richt op de gezondheidszorg. Caren adviseert en procedeert voor zorgprofessionals in alle sectoren van de zorg. Zij heeft veel ervaring met het tuchtrecht en contractenrecht, uiteenlopend van maatschapsgeschillen tot geschillen met zorgverzekeraars. Op het gebied van de regulering en het toezicht in de zorg weet zij haar weg ook goed te vinden. Caren is regelmatig spreker op symposia en congressen en zij is docent voor verschillende opleidingsinstituten binnen haar vakgebied.

Melita van der Mersch

Melita van der Mersch is advocaat-partner bij Velink & De Die advocaten, een kantoor dat zich uitsluitend richt op de gezondheidszorg. Melita adviseert en procedeert voor zorgprofessionals en zorginstellingen in alle sectoren van de zorg en het sociaal domein. Zij heeft veel ervaring met vragen rondom zorgcontractering en vergoeding van zorg. Zij is bovendien gespecialiseerd in het farmaceutisch recht. Melita is bestuurslid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en lid van de redacties van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en het NTvG, een van de auteurs van het Handboek Gezondheidsrecht en de Tekst & Commentaar Zorgverzekeringswet. Zij is tevens docent bij de Grotius Academie Gezondheidsrecht. 

Alexandra van den Eijnden

Alexandra van den Eijnden is partner en advocaat contractenrecht en ondernemingsrecht. Zij is vanaf 2006 advocaat en werkt sinds 2015 bij Ten Holter Noordam advocaten. Alexandra heeft een speciale focus op het adviseren van zorginstellingen en maakt als zodanig onderdeel uit van de marktgroep Zorg. Zij is gespecialiseerd in het opstellen van, onderhandelen, adviseren en procederen over diverse zorggerelateerde contracten, waaronder onderaannemingsovereenkomst, overnamecontracten en samenwerkingsovereenkomsten. Daarbij adviseert zij veelvuldig over de beëindiging van behandel- c.q. zorgovereenkomsten.

Ilse Harmsen

Ilse Harmsen is advocaat insolventierecht sinds 2018 en maakt deel uit van het team ondernemingsrecht. Zij is gespecialiseerd in de advisering van ondernemingen in financiële moeilijkheden, het bijstaan van bestuurders in aansprakelijkheidskwesties en het begeleiden van incassotrajecten. Ilse heeft een speciale focus op het adviseren van zorginstellingen en maakt deel uit van de marktgroep Zorg. Zij adviseert in dat verband vooral over materiele controles, gefailleerde zorginstellingen en bestuurdersaansprakelijkheid.

Dagmar van der Wal

Dagmar van der Wal is advocaat contractenrecht en werkt sinds 2020 bij Ten Holter Noordam advocaten. Daarvoor rondde zij de master Recht van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam af. Dagmar maakt onderdeel uit van de marktgroep Zorg en heeft een brede belangstelling voor vraagstukken in en over de zorgsector in het algemeen. In het bijzonder focust zij zich op vragen omtrent zorggerelateerde contracten. In dat kader adviseert zij, net zoals Alexandra, regelmatig over de beëindiging van behandel- c.q. zorgovereenkomsten.

null

Privacy

De persoonsgegevens in de verplichte velden in onderstaand formulier gebruiken wij voor de organisatie van deze bijeenkomst. Vult u uw telefoonnummer in, dan kunnen wij deze gebruiken om u te benaderen in het kader van de door ons aan te bieden diensten. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Aanmelden

Het formulier kon niet geladen worden, probeer het later nogmaals.