Themamiddag Contractering in de zorg

Op 24 oktober 2023 organiseert Ten Holter Noordam advocaten in samenwerking met Velink & De Die advocaten de Themamiddag Contractering in de zorg. Voor veel zorgaanbieders en instellingen in het sociaal domein een relevant thema, dat de nodige (juridische) vraagstukken met zich brengt.

Contractering in de zorg

Vanuit het Integraal Zorgakkoord bestaat de ambitie om steeds meer toe te werken naar passende zorg. Met de toenemende tekorten aan personeel en financiële middelen wordt het alleen steeds uitdagender om dit doel te bereiken. Hoe kunnen we er toch voor zorgen dat de zorg toekomstbestendig blijft? Wardy Doosje, bestuurder van Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid, zal zijn bespiegelingen met u delen in het openingswoord.

Verder staan we tijdens onze Themamiddag zowel stil bij de totstandkoming als bij de uitvoering van de zorgovereenkomst.

Zo zullen Melita van der Mersch, Alexandra van den Eijnden en Dagmar van der Wal ingaan op de laatste ontwikkelingen in het zorgcontracteringsproces met zorgverzekeraars en gemeenten. Aan bod komen vragen als: Wat zijn bij zorgcontractering de rechten en plichten van zorgaanbieders en zorginkopende partijen? Welke mogelijkheden heeft een zorgaanbieder als de onderhandelingsruimte beperkt is? Verder wordt ingegaan op verschillende aspecten die kunnen spelen bij zorg in onderaanneming. Een constructie die veel voorkomt, maar in de praktijk tot diverse vragen leidt. Want hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld tussen hoofdaannemer en onderaannemer? En hoe leg je dit op een duidelijke wijze contractueel vast? 

Caren Velink en Ilse Harmsen zullen ingaan op de uitvoeringsfase van het gesloten contract door de zorgaanbieder, waarbij de focus ligt op materiële controles en mogelijke consequenties daarvan voor bestuurders. Waar moet je als zorgaanbieder op letten bij een materiële controle? Wat zijn de gevolgen van een materiële controle? En welke risico's loop je als bestuurder van een zorginstelling? Caren en Ilse zullen deze onderwerpen toelichten aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden.

Programma

Het seminar vindt plaats bij Ten Holter Noordam advocaten aan de Veerhaven 17, Rotterdam. De inloop is vanaf 13.30 uur en om 14.00 uur begint de themamiddag. 

13.30 - Inloop
14.00 - Openingswoord Wardy Doosje
14.30 - Eerste presentatie door Melita van der Mersch, Alexandra van den Eijnden en Dagmar van der Wal
15.30 - Pauze
16.00 - Tweede presentatie door Caren Velink en Ilse Harmsen
17.00 - Afsluitende borrel 

null

Privacy

De persoonsgegevens in de verplichte velden in onderstaand formulier gebruiken wij voor de organisatie van deze bijeenkomst. Vult u uw telefoonnummer in, dan kunnen wij deze gebruiken om u te benaderen in het kader van de door ons aan te bieden diensten. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Aanmelden

Het formulier kon niet geladen worden, probeer het later nogmaals.