Webinar Privacy risico's voor zorginstellingen: lessen uit de handhaving van de AP

Zorginstellingen verwerken veel verschillende soorten persoonsgegevens, waaronder uiteraard ook gevoelige en bijzondere persoonsgegevens. Privacy krijgt daarom terecht steeds meer aandacht in de zorgsector. Helaas lukt het niet altijd alle risico's tijdig en adequaat aan te pakken.

Privacy risico's worden niet tijdig en adequaat aangepakt

De boetebesluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderschrijven dat beeld. Eerder deelde de AP boetes uit aan ziekenhuizen (Haga in 2019, OLVG in 2021) en werd een last onder dwangsom opgelegd aan zorgverzekeraars (Menzis in 2019, CZ in 2020). Voor kleinere zorginstellingen leek het risico tot nu toe beperkt, omdat de AP haar pijlen in eerste instantie richtte op de grote partijen. In juni 2021 volgde echter een boete van EUR 12.000,00 voor een orthodontiepraktijk met elf werknemers. Reden voor alle zorginstellingen, van klein tot groot, om te leren van de handhaving van de AP. 

De handhavingsbesluiten van de AP geven inzicht in het proces en de denkwijze van de AP. Op dinsdag 21 september 2021 behandelen Casper Dekker (advocaat bestuursrecht) en Corine d'Hulst (advocaat privacyrecht) in een webinar van een uur de belangrijkste lessen voor zorginstellingen. Hierbij wordt onder andere inzicht gegeven in 

  • de (preventieve) maatregelen die genomen kunnen worden;
  • de processuele aspecten bij een onderzoek/handhaving van de AP.

Dit webinar is bedoeld voor juristen, FG's en privacy officers werkzaam in de zorg. Meld u aan door onderstaand formulier in te vullen.

Privacy

De persoonsgegevens in de verplichte velden in onderstaand formulier gebruiken wij voor de organisatie van deze bijeenkomst. De niet-verplichte velden gebruiken wij om u te benaderen in het kader van de door ons aan te bieden diensten. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Aanmelden