Dossiers - Ten Holter Noordam advocaten

Uitspraak over stikstof en een wigwam

Op 26 juli 2023 heeft Raad van State een interessante uitspraak gedaan over stikstof en.. een wigwam! Of eigenlijk over een hotel: The Wigwam in Domburg. Dit wordt gesloopt ten behoeve van een nieuw en groter exemplaar. Waarom interessant? In de aanlegfase is gedurende twee jaar sprake van een toename van stikstof (0,05 mol/ha/j). Deze tijdelijke toename op een met stikstof overbelast Natura 2000-gebied heeft volgens deskundigen geen significante gevolgen en de Raad van State gaat daar in mee. Dat deze conclusie is getrokken in een voortoets en dus niet in een passende beoordeling, maakt de uitspraak te meer bijzonder. Ook verder nog een paar aardige overwegingen in deze voor de bouwpraktijk bruikbare uitspraak.

Wel een toename van stikstof en toch geen passende beoordeling nodig

Voor het nieuwe hotel zijn gecoördineerd een bestemmingsplan en omgevingsvergunning vastgesteld. Verschillende omwonenden en de Stichting Leefbaarheid Kom Domburg (SLKD) zijn daar niet blij mee. Deze tegenstanders werpen van alles op waaronder (uiteraard..) ook stikstof. Het stikstofrapport zou volgens SLKD niet deugen wat zij onderbouwt met een tegenrapport.

Relativiteitsvereiste

De eerste procedurele vraag die (uitgebreid!) aan bod komt: kan deze stichting zich wel beroepen op natuurregels. Het is namelijk geen stichting waarvan de statutaire doelstelling is gericht op de bescherming van natuurbelangen. Toch vindt de Raad van State dit geen probleem. De stichting komt op voor collectieve belangen van bewoners en die wonen direct naast een Natura 2000-gebied. Verder verricht de stichting - naast het voeren van juridische procedures - genoeg feitelijke werkzaamheden.

Beoordeling is inhoudelijk goed

Dan wat andere aardige inhoudelijke punten:

  • (niet origineel maar wel veel aangevoerd) is een stikstofrapport dat is opgesteld in opdracht van de initiatiefnemer wel bruikbaar? Ja hoor, geen probleem volgens de Raad van State;
  • er mocht afgeweken worden van de kencijfers van het CROW omdat gasten 'relatief lang in het hotel verblijven en er weinig op uit gaan met de auto';
  • de Raad van State merkt terzijde nog op dat uit het tegenadvies van SLKD volgt 'dat het grootst mogelijk verschil slechts 0,01 mol/ha/j betreft';
  • in het tegenadvies van SLKD is gewezen op 4 ontwikkelingen waarmee volgens haar gecumuleerd had moeten worden. De Raad van State gaat hier heel snel aan voorbij. Uit het tegenadvies volgt niet of en, zo ja, wanneer voor de genoemde projecten natuurvergunningen of -toestemmingen zijn gegeven. Dus is onduidelijk of hiermee gecumuleerd moet worden. Er lijkt geen verweer van de gemeente te zijn gevraagd. Tegenstanders kunnen dus niet maar wat roepen over cumulatie maar moeten beter beslagen ten ijs komen.

Vragen of advies

Heeft u vragen of heeft u advies nodig over dossiers waarin stikstof speelt? Neem dan contact op met Christine Visser, advocaat bestuurs- en omgevingsrecht, gespecialiseerd in het omgevingsrecht en natuurbeschermingsrecht