null

Verruiming borgstelling MKB-regeling per 16 maart 2020

Op 15 maart 2020 heeft de staatssecretaris bekendgemaakt dat de verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling vervroegd open wordt gesteld vanwege de coronaproblematiek. Per 16 maart 2020 kunnen gezonde MKB’ers dankzij deze regeling sneller en gemakkelijker geld lenen van kredietverstrekkers, zoals banken, om (komende) liquiditeitsproblemen zoveel als mogelijk te verzachten. Lees in deze blog de belangrijkste aspecten van deze verruimde BMKB-regeling.

Borgstellingskrediet MKB: wat houdt het in?

Een borgstellingskrediet is een zakelijke lening waarbij de overheid zich garant stelt voor een groot gedeelte van een financiering door kredietverstrekkers (lees: de bank). Voor het overige gedeelte van de financiering moet de MKB’er natuurlijk wel zelf zekerheden kunnen verstrekken. Het borgstellingskrediet is voornamelijk geïntroduceerd zodat MKB’ers die weliswaar gezond zijn, maar onvoldoende zekerheden tot hun beschikking hebben, toch kunnen worden voorzien van een zakelijke lening door de bank.

Wie komen in aanmerking voor het borgstellingskrediet MKB ? De naam zelf zegt het eigenlijk al. Het BMKB is bedoeld voor beginnende of vernieuwende, gezonde bedrijven met maximaal 250 werknemers in dienst. Het is niet relevant of het bedrijf wordt gevoerd in de vorm van een eenmanszaak of een rechtspersoon. Het bedrijf moet zijn gevestigd in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba, en moet daar ook overwegend zijn bedrijfsactiviteiten hebben. Verder mag het bedrijf maximaal een jaaromzet van 50 miljoen euro of een balanstotaal tot een maximum van 43 miljoen euro hebben. Ook zijn door de overheid ondernemingen in bepaalde sectoren uitgezonderd van deze BMKB, namelijk: in de publiek verzekerde zorg, commercieel vastgoed, verzekeringen en financieringen, land- en tuinbouw en vis- en veeteelt of teelt van vee- en visvoer.

Ondernemingen die in aanmerking komen voor de BMKB kunnen minimaal 35.000 euro en maximaal 1.500.000 euro lenen. De lening wordt terugbetaald in termijnen; in principe per kwartaal, maar maandelijks is ook mogelijk. Aan het BMKB zijn natuurlijk ook kosten verbonden. Deze kosten bestaan uit het betalen van een borgstellingsprovisie aan de overheid van een aantal procent over de hoofdsom van de lening. Deze borgstellingsprovisie is onder meer afhankelijk van de looptijd van het borgstellingskrediet.

Verruimingsmaatregel BMKB

Normaal gesproken, bedraagt het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de bank uitleent aan de MKB’er. De overheid staat garant voor 90% van dit borgstellingskrediet.

Door de verruimingsmaatregel BMKB wordt de omvang van het borgstellingskrediet van 50% verhoogd naar 75%. Ook is de regeling toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar. Deze verruiming leidt ertoe dat MKB’ers sneller en gemakkelijker een zakelijke lening kunnen afsluiten bij de bank.

Op 15 maart 2020 heeft het kabinet besloten dat deze verruimingsmaatregel BMKB sneller dan oorspronkelijk gepland van kracht wordt, vanwege de onvermijdelijke coronaproblematiek. De verruimingsmaatregel BMKB is sinds 16 maart 2020 effectief. Ondernemingen kunnen dus nu al aanspraak maken op deze gunstigere zakelijke leningsvoorwaarden.

De verruimingsmaatregel BMKB is (voorlopig) opengesteld tot 1 april 2021.

Meer weten?

Wilt u nader advies over de verruimingsmaatregel BMKB? Of vreest u als ondernemer voor liquiditeitsproblemen vanwege de coronaproblematiek? Volkomen begrijpelijk. U kunt altijd terecht bij een van onze specialisten voor advies.

Deze blog is geschreven door Alexandra van den Eijnden en Sjoerd Warringa.