null

Wat is het Weens Koopverdrag?

Bij internationale handel wordt vaak over de inhoud onderhandeld: wat? hoeveel? en waar te leveren? Nederlandse ondernemers proberen daarbij vaak af te spreken dat Nederlands recht van toepassing is en dat bij ruzies een Nederlandse rechter beslist. Het gebeurd (helaas) niet zo vaak dat daarbij wordt nagedacht over het Weens Koopverdrag. Ondernemers staan regelmatig vreemd te kijken als plotseling blijkt dat dit regels bevat die van toepasselijk zijn. Voldoende reden om eens te bekijken wat het Weens Koopverdrag inhoud.

Wat is het Weens Koopverdrag?

Het Weens Koopverdrag omvat een reeks regels die gelden voor professionele, internationale handel in goederen. Deze regels zijn van toepassing in Nederland en in meer dan 100 andere landen die bij het verdrag zijn aangesloten. De hoofdregel is dat rechters in al deze landen de regels van het Weens Koopverdrag moeten toepassen, tenzij anders is overeengekomen of partijen er niet over beginnen in een procedure. (zie daarover bijvoorbeeld deze uitspraak).

Het doel van het Weens Koopverdrag is dat rechters in verschillende landen tot dezelfde beslissing komen in identieke situaties. Dit blijkt echter, aangezien sommige juridische begrippen per land verschillend worden uitgelegd. Daarom bestaat er een wetenschappelijk initiatief genaamd de "CISG Advisory Council", die opinies publiceert over hoe volgens deze club het verdrag moet worden uitgelegd. Hoewel deze opinies geen officieel onderdeel zijn van het verdrag, volgen veel rechters (waaronder Nederlandse) de uitleg in deze opinies.

De uitdagingen

Het is begrijpelijk dat niet iedereen bij het sluiten van een internationaal contract denkt aan het Weens Koopverdrag. Het verdrag is immers niet bij iedereen bekend en het taalgebruik eromheen kan verwarrend zijn. Zo wordt het verdrag afwisselend afgekort als "WKV" en "CISG" (de Engelstalige afkorting). Als er dan ook nog wordt verwezen naar opinies met daarin "Black Letter Rules", kan het voor buitenstaanders al snel overweldigend worden.

Vergelijkingen en Impact

Hoewel het Weens Koopverdrag niet altijd top-of-mind is, is het belangrijk om te begrijpen hoe het verschilt van het 'normale' Nederlands recht in internationale handel. Op veel gebieden gelden namelijk net iets andere regels wanneer het Weens Koopverdrag van toepassing is. Dit kan zowel voordelen als nadelen hebben voor de verkopers en kopers. Zo zijn bijvoorbeeld de eisen voor tekortkomingen strenger en hebben kopers een 'strengere' onderzoeks- en klachtplicht dan in het 'normale' Nederlandse recht. Aan de andere kant zijn algemene voorwaarden minder snel van toepassing en zal een verkoper bij wanprestatie eerder een schadevergoeding moeten betalen.

Hieronder vind je een overzicht dat inzicht biedt in de verschillen en de impact van het Weens Koopverdrag, inclusief voorbeelden van zaken waarin het verdrag een rol speelde.

Interpretatie van verklaringen en partijbedoeling

  • Nederlandse wet: Art. 3:33-3:35 BW en Haviltex-maatstaf
  • Weens Koopverdrag: Art. 7-13 WKV
  • Voorbeeld: ECLI:NL:RBAMS:2023:2207

De totstandkoming van een contract

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Klachtplicht

Tekortkomingen bij een contract

Ontbinding

Schadevergoeding

Conclusie

Doordat veel landen zijn aangesloten bij het Weens Koopverdrag, speelt het vaak een rol in internationale handelsgeschillen, zelfs als dat niet bij iedereen bekend is. Dit betekent dat je als deelnemer in internationale handel voor onverwachte verrassingen kunt komen te staan als je niet vertrouwd bent met het Weens Koopverdrag. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om het Weens Koopverdrag uit te sluiten of er gewoon niet over te praten, maar vaak is het verstandiger om van tevoren te overwegen of het Weens Koopverdrag in je voordeel kan werken. Als je hierover vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.