null

WHOA is de reddingsboei voor ondernemingen in coronatijd

Eerder schreef ik al over de inwerkingtreding van de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord). Deze wet is per 1 januari jl. in werking getreden en biedt ondernemers die in zwaar weer verkeren maar in de kern levensvatbaar zijn de mogelijkheid schulden te saneren. Inmiddels zijn de eerste volledig doorlopen WHOA trajecten een feit. Een van die zaken zal ik in dit artikel kort uiteenzetten. Het betreft een ondernemer in de evenementensector die door de corona pandemie snoeihard werd getroffen en zijn omzet tot nagenoeg nihil zag teruglopen. De vaste kosten waren echter aanzienlijk. 

Schuldeisers vragen om vorderingen kwijt te schelden

Om zijn hoofd boven water te kunnen houden heeft de ondernemer halverwege 2020 (toen de WHOA mogelijkheid er nog niet was) zijn schuldeisers per brief gevraagd de "pijn" te delen door middel van kwijtschelding van een deel van hun facturen. Een deel van zijn schuldeisers was daartoe echter niet bereid. Afdwingen van een kwijtschelding was niet mogelijk waardoor de problematische schuldsituatie bleef zoals hij was. Met zijn personeel sloot hij in die periode al wel beëindigingsovereenkomsten om de structurele kosten zoveel als mogelijk omlaag te brengen. Eind 2020 heeft deze ondernemer nogmaals, met verwijzing naar de WHOA, geprobeerd zijn schuldeisers ertoe te bewegen een deel van de vorderingen kwijt te schelden. Er zou een uitbetaling van 16% op de openstaande facturen kunnen plaatsvinden. Aan de fiscus is 21% aangeboden. Begin 2021 is vervolgens een aanvang gemaakt met het WHOA traject. Een snel traject als het goed wordt voorbereid.

Voordelen WHOA traject

Een groot voordeel aan het WHOA traject ten opzichte van het eerdere voorstel is de mogelijkheid om weigerachtige schuldeisers onder omstandigheden te dwingen akkoord te gaan (bij 2/3 akkoord in een bepaalde groep schuldeisers). In het bovenstaande geval is dit met succes gebeurd. Nagenoeg al zijn schuldeisers zijn (alsnog) akkoord gegaan onder de WHOA en ook de fiscus stemde in. De bank was bereid de kosten van het akkoord (lees: de uitbetaling aan schuldeisers) te financieren. 

Dat was echter nog niet alles. Enkele leaseovereenkomsten hingen als een molensteen om de nek van de ondernemer. En daar werd de ondernemer opnieuw geholpen door de WHOA. De WHOA biedt namelijk de mogelijkheid om duurovereenkomsten waaronder huur en lease eenzijdig te beëindigen met in ieder geval een opzegtermijn van drie maanden als dat noodzakelijk is voor de continuïteit van de onderneming. De financiële schade van de leasemaatschappij is vervolgens meegenomen in het akkoord en voor 16% uitgekeerd.

Afsluitend

Eind goed, al goed. Deze ondernemer heeft met behulp van een WHOA traject circa 1 miljoen euro gesaneerd en is klaar voor de toekomst. Laat de evenementen dus maar komen. 

Wilt u meer informatie over de werking van de WHOA en hoe u daar gebruik van kunt maken? Neem contact op met insolventiespecialist Ilse Harmsen via harmsen@thna.nl. We nodigen u graag kosteloos uit voor een online (lunch) bijeenkomst over de WHOA. Inhoudelijke vragen of eens sparren over uw eigen onderneming? Schroom niet en neem telefonisch contact op.