null

WIA-uitkeringen 60+ers tijdelijk niet doorbelast aan eigenrisicodragers en publiek verzekerde werkgevers

De minister van SZW heeft tijdelijke maatregelen in het leven geroepen om de wachttijden voor WIA-beoordelingen door het UWV in te korten. Eén van deze maatregelen is een tijdelijke vereenvoudiging van de WIA-beoordeling voor 60+’ers met andere gevolgen voor wat betreft de doorbelasting van de WGA-uitkering.

Tijdelijk vereenvoudigde WIA-beoordeling

De WIA-(her)beoordeling wordt door een arbeidsdeskundige en een verzekeringsarts van het UWV gedaan. De tijdelijke maatregel houdt in dat alleen de arbeidsdeskundige de WIA-beoordeling van (ex-)werknemers vanaf 60 jaar zal uitvoeren. Bij de tijdelijke WIA-beoordeling zijn alleen de volgende uitkomsten mogelijk:

  • een afwijzing van de WIA-uitkering door < 35% arbeidsongeschiktheid;
  • een toekenning van een WGA-uitkering op basis van 80-100%.

De verzekeringsarts verricht in een aantal gevallen nog wel de sociaal-medische beoordeling:

  • werkgever en werknemer zijn niet akkoord met de vereenvoudigde beoordeling;
  • de bedrijfsarts heeft geoordeeld dat sprake is van geen benutbare mogelijkheden (beoordeling IVA-uitkering).

Gevolgen werkgevers/eigenrisicodragers

Een belangrijk gevolg van de vereenvoudigde WIA-beoordeling is dat de WGA-uitkering tijdelijk niet aan de (ex-)werkgever wordt doorbelast. Dit betekent dat de Whk-premie van publiek verzekerde werkgevers niet omhoog gaat. Voor eigenrisicodragers geldt dat zij de uitkering niet hoeven te betalen. De re-integratieverplichtingen blijven wel bestaan.

Instemmen met de vereenvoudigde WIA-beoordeling?

Vanwege de hiervoor genoemde gevolgen kan het instemmen met de vereenvoudigde beoordeling lonen. Werkgevers/eigenrisicodragers en werknemers kunnen overwegen hiervan af te zien als er concrete aanwijzingen zijn dat een werknemer aanspraak kan maken op een IVA-uitkering. De IVA-uitkering is hoger en kent geen re-integratieverplichtingen voor de werknemer en de werkgever/eigenrisicodrager.

De tijdelijke maatregel duurde aanvankelijk tot eind 2023, maar is inmiddels verlengd tot 1 januari 2025.

Auteur: Minke Holdtgrefe, Marktgroep Bouw.