null

Back-to-Back contracteren

Als een aannemer klem komt te zitten óf er sprake is van kieren in het contract, heeft dat gevolgen voor álle deelnemers in het bouwproces. Verantwoordelijkheden of risico’s moeten bij de juiste partij gelegd zijn anders levert dat spanningen, vertragingen en kosten op. Back-to-back contracteren is een oplossing en anders moet de aannemer met zijn opdrachtgever gaan praten. Soms biedt een aanvullende verzekering de oplossing.

Back-to-Back contracteren

Een korte overeenkomst, waarin de hoofdovereenkomst van toepassing verklaard wordt lijkt simpel. Dat is het echter zelden. Immers de onderaannemer die het hele werk moet uitvoeren bestaat niet, het werk wordt onderverdeeld er zal dus ook met verschillende onderaannemers gecontracteerd moeten worden. De aannemer die moet zich bovenal realiseren dat de overeenkomst op onderdelen anders zou moeten zijn. Denk daarbij aan:

  • Betalingstermijnen
  • Opleveringsdata
  • Ingangsdatum en duur garanties

Gevaar standaard overeenkomsten en voorwaarden

Wat wij in de praktijk verder vaak zien is dat aannemers achter lopen op hun praktijk op de ontwikkelingen in de actuele bouw. Zowel de contracten als inkoopvoorwaarden zijn nog gebaseerd op de UAV. Opdrachtgevers hanteren echter vaker en vaker de UAV-GC en dat heeft forse consequenties voor de aannemer en als het goed is dus ook voor de onderaannemer. Denk daarbij aan het ontwerp van installaties. Wordt dat door de aannemer opgedragen aan een installatieadviseur, of schuift hij de ontwerpverplichting door naar de onderaannemer? En is er rekening gehouden met een eventuele afwijking van de aansprakelijkheidsbeperking in de hoofdovereenkomst?

Kortom, er moet nogal op het nodige gelet worden.

Standaard contracten en voorwaarden adviseurs

Wie er ook verantwoordelijk is voor de contracten met adviseurs of dat nou de opdrachtgever is (UAV) of de aannemer (UAV-GC). Houd er rekening mee dat ongeveer alle adviseurs in Nederland DNR 2011 van toepassing verklaren en dat daar dus een aansprakelijkheidsbeperking en nog wat andere beperkende zaken in staan. Van belang voor de overeenkomsten zijn ook de vervaltermijnen van de DNR. Die moeten overal terecht komen, anders is er weer sprake van de bovengenoemde kier.