null

Brexit: jurisdictie en tenuitvoerlegging vanaf 1 januari 2021

Eerder al rapporteerden wij over een gewijzigde situatie met betrekking tot jurisdictie en tenuitvoerlegging van vonnissen tussen de UK en de EU vanaf 1 januari 2021. Immers gelden alle EU Verordeningen vanaf die datum niet meer, dus ook het zogenaamde EEX, de Verordening die regels geeft voor welke rechter bevoegd is en erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke en handelszaken over en weer regelt. Mogelijk zouden bepaalde oudere verdragen deels in de dan ontstane lacune kunnen voorzien, maar het zou allemaal veel beperktere mogelijkheden geven.

Oplossing

Inmiddels lijkt er een oplossing in zicht: Op 10 november jl. heeft de regering van de UK een wetsvoorstel ingediend bij het parlement voor toetreding van de UK als zelfstandig land tot het Verdrag van Lugano. Onder dat verdrag bestaat een aan het EEX vergelijkbaar systeem tussen de EU (nu nog inclusief de UK) enerzijds en Denemarken, Zwitserland, Noorwegen en IJsland anderzijds. De bedoeling is dat de UK stuivertje wisselt en aan de andere kant terechtkomt. Indien alle andere partijen toestemmen kan de UK wellicht aansluitend aan het einde van de transitieperiode, zonder lacune, tot het verdrag toetreden.