null

Coronacrisis: vijf tips bij kostenvergoeding & termijnverlenging

De bouw slaagt er wonderwel in om het vliegwiel draaiende te houden. Het valt op dat alle betrokken partijen beseffen dat het geen zin heeft om te knokken over de mogelijke gevolgen. Ze houden goed contact met elkaar, om zo samen de schadelijke gevolgen van de coronacrisis zo beperkt mogelijk te houden. Dat is ook de beste weg om weinig discussiepunten over te houden.

Voorbeeld ProRail

ProRail is een van de eerste grote opdrachtgevers die deze lijn volgt in een brief aan haar opdrachtnemers en deze oproept om zo veel mogelijk de oorspronkelijke planningen en de continuïteit te waarborgen. Mocht dat niet lukken, dan vraagt ProRail haar opdrachtnemers om zo vroeg mogelijk knelpunten te melden, zodat partijen daarin gezamenlijk kunnen optrekken. ProRail zegt toe zich redelijk en billijk op te stellen als planningen niet gehaald worden, bijvoorbeeld wat betreft de contractuele boetes.

Een mooi streven, in leesbare taal vorm gegeven, vraagt natuurlijk wel een goede invulling. Zo nodig zal er immers een afrekening en/of verlenging van de bouwtijd vanwege de boetes plaats moeten vinden. Over kostenvergoeding zegt ProRail (nog) niets, maar daar zijn ook al voorbehouden voor, zie bijvoorbeeld de modelbepalingen van Bouwend Nederland.

De jurisprudentie

Uiteindelijk moeten partijen er natuurlijk wel uit kunnen komen. Voor dat overleg biedt recente jurisprudentie van de RvA (nrs. 36.154, 36.433 en 72.116) tips voor wat een aannemer minstens moet doen – en een opdrachtgever minstens mag verwachten – voor een claim:

 

 1. Van de aannemer mag een zekere flexibiliteit verwacht worden (bijv. bij een renovatie) als nog niet alles tevoren duidelijk is. Niet elke kleine omstandigheid of onduidelijkheid aan de voorkant geeft aanleiding tot kostenvergoeding/ termijnverlenging.
  We verwachten dat deze flexibiliteit ook zeker zal gelden voor de Coronagevolgen: opdrachtgever en aannemer mogen van elkaar verwachten dat zij zich flexibel opstellen om het werk tot een goed einde te brengen.
 2. Relatief geringe wijzigingen die voorzien waren bij het sluiten van de overeenkomst (bijv. posities leidingen, sparingen, etc.) zijn doorgaans “finetuning” en hebben nauwelijks invloed op het bouwproces. Die behoren tot de overeengekomen werkzaamheden.
 3. Als een of ander toch invloed heeft op de planning of leidt tot meerkosten, meld dat en doe dat op tijd. Arbiters kijken naar de bouwverslagen, laat de aanspraak daarin noteren, controleer de verslagen en meld onjuistheden direct. Termijnverlenging en/of kostenvergoeding kan lastig worden toegewezen als in de bouwverslagen
  a)  niet is gewaarschuwd dat het te laat verstrekken van gegevens stagnatie geeft;
  b)  steeds gemeld wordt dat de opleverdatum nog wordt gehaald;
  c)  niet duidelijk is dat om bouwtijdverlenging wordt gevraagd.
 4. Vertragingsschade naast termijnverlenging moet expliciet en meteen worden gemeld. Opdrachtgever mag er anders op vertrouwen dat niet in een later stadium nog een vertragingsclaim zou komen.
 5. De melding moet volgens par. 44 lid 2 UAV-GC met bekwame spoed (maar dat geldt in zekere zin ook voor de UAV, zie o.a. par. 47). Die melding moet ook gemotiveerd zijn met een inschatting van de voorziene extra kosten en/of vertraging. Dat hoeft nog niet tot in detail te kloppen. Belangrijk is wel dat de opdrachtgever zich aan de hand van die gegevens kan beraden op eventuele stappen, zoals het werk beperken of vereenvoudigen.

We begrijpen dat de gevolgen van de coronacrisis zich nog lastig laten vertalen in een opgaaf van de vertraging en extra kosten. Ons advies is om in ieder geval te melden dat er gevolgen zijn, om die vervolgens samen te monitoren wat de omvang daarvan wordt.

Zie daarvoor ook de oproep van ProRail om mogelijke knelpunten zo vroeg mogelijk te melden.

Tot slot

De aannemer moet bewijzen dat de coronacrisis gevolgen heeft voor de planning en leiden tot extra kosten. Naast het melden op een zo vroeg mogelijk moment, moet hij daarom alle bewijsmiddelen nauwkeurig vastleggen en bewaren.

Voor vragen, bel of mail met: Maaike Baan Hofman (baanhofman@thna.l) of Hugo Meijer (meijer@thna.nl).