null

De Belastingdienst trekt goedkeuring in voor zzp modelovereenkomsten met bedingen over vrije vervanging door opdrachtnemer

De Belastingdienst stelt op haar website goedgekeurde modelovereenkomsten voor zelfstandige opdrachtnemers ter beschikking. De Hoge Raad heeft in het Deliveroo-arrest geoordeeld dat er bij de mogelijkheid van vrije vervanging van diegene die de feitelijke werkzaamheden uitvoert, nog steeds sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking. Dat betekent dat de modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging, niet langer bruikbaar zijn. Daarom heeft de Belastingdienst op 14 augustus bekend gemaakt de goedkeuring van deze modelovereenkomsten per 1 januari 2024 in te trekken. Als u werkzaamheden laat uitvoeren op basis van een modelovereenkomst die is gebaseerd op vrije vervanging, heeft u dus tot 1 januari de tijd om de arbeidsrelatie opnieuw te beoordelen en zo nodig aan te passen.

Deliveroo arrest

De Hoge Raad oordeelde dat de bezorgers van Deliveroo werkten op basis van een arbeidsovereenkomst. Of er sprake is van een arbeidsovereenkomst, hangt volgens de Hoge Raad af van alle omstandigheden van het geval. De verplichting om het werk persoonlijk uit te voeren is 1 van de elementen die van belang kunnen zijn bij de beoordeling van de arbeidsrelatie, maar niet doorslaggevend.

Gevolgen voor de modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging

In de modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging, staat dat de opdrachtnemer zich vrij mag laten vervangen en dat er daardoor geen sprake is van een dienstbetrekking. Volgens de uitspraak van de Hoge Raad kan er bij vrije vervanging wél sprake zijn van een dienstbetrekking. Daarom trekt de Belastingdienst de goedkeuring van deze modelovereenkomsten in. Het gaat dan om de algemene modelovereenkomsten die gebaseerd zijn op vrije vervanging, maar ook om de brancheovereenkomsten en individuele overeenkomsten die gebaseerd zijn op vrije vervanging.

Wat moet u nu doen?

  • Beoordeel de arbeidsrelatie opnieuw. Daarvoor kunt u de webmodule op ondernemersplein.kvk.nl gebruiken, of de ondernemerscheck. Deze geven een indicatie (geen zekerheid) over dienstbetrekking en ondernemerschap.
  • Pas – zo nodig – de arbeidsrelatie vóór 1 januari 2024 aan.
  • Controleer regelmatig hoe de werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd.

Wat doet de belastingdienst?

Brancheorganisaties en individuele opdrachtgevers of -nemers die zelf een modelovereenkomst gebaseerd op vrije vervanging ter goedkeuring aan de Belastingdienst hadden voorgelegd – en goedkeuring hebben gekregen - krijgen uiterlijk 1 oktober 2023 een brief van de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt geen brief als men een modelovereenkomst gebruikt die niet zelf aan de Belastingdienst is voorgelegd. Ga in alle gevallen zo snel mogelijk aan de slag met het opnieuw beoordelen van de arbeidsrelatie en het zo nodig aanpassen daarvan.

Verder legt de Belastingdienst ondanks het handhavingsmoratorium, bedrijfsbezoeken af en doen ze boekenonderzoeken. Concludeert de Belastingdienst dat er sprake is van een dienstbetrekking, dan geven ze aanwijzingen. De Belastingdienst legt nog geen correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen op, behalve als er sprake is van kwaadwillendheid.

Heeft u vragen over dit onderwerp of een van de voornoemde uitspraken? Wij adviseren u graag!