null

DNR-uitspraak: opdracht niet goed uitgevoerd maar toch niet aansprakelijk voor schade

Je ziet ze niet vaak voorbij komen: een uitgebreide rechtbankuitspraak over aansprakelijkheid volgens de DNR. Het vonnis van 7 februari 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:1380) is er wèl zo een en gaat over een adviseur die is tekortgeschoten in de uitvoering van zijn opdracht, maar vervolgens geen schade hoeft te vergoeden.

Casus

RPS heeft als adviseur van de woningcorporatie De Woonplaats opdracht gekregen om voor het gehele woningbestand een asbestinventarisatie type A (zichtbare asbest) uit te voeren. Een type B inventarisatie (niet direct waarneembaar asbest) was nog niet mogelijk, omdat de woningen nog bewoond werden. De opdrachtsom bedroeg EUR 175.000,00 en op de opdracht is de DNR 2005 van toepassing verklaard.

De Woonplaats heeft het rapport van RPS vervolgens gebruikt voor de aanbesteding van de sloop en sanering van ruim 650 woningen en heeft daarbij vermeld dat het rapport representatief is. De opdracht is gegund aan Reko die bij de sloop stuitte op veel meer asbest dan zij op basis van de aanbestedingsstukken (waaronder het rapport van RPS) had ingecalculeerd. Het ging met name om asbest stelplaatjes die in ieder geval in de bergingen zichtbaar waren. Reko diende een meerwerkcalim in van EUR 310.000,00 en voerde daar een kort geding over. De rechter stelde Reko in het gelijk; De Woonplaats moest dus betalen.

De Woonplaats heeft daarna RPS aansprakelijk gesteld, want als die haar opdracht goed had uitgevoerd dan waren deze meerkosten in de aanbestedingsprocedure in concurrentie bepaald en lager uitgevallen.

RPS aansprakelijk

De rechtbank heeft gekeken aan welke normen RPS moest voldoen en of RPS daaraan heeft voldaan. De rechtbank komt tot de slotsom dat RPS tekort is geschoten in de uitvoering van de opdracht. Want: RPS had als een goed en zorgvuldig handelend asbestinventariseerder met normale oplettendheid en de vereiste vakkennis kunnen en moeten vermijden dat hij de direct waarneembare stelplaatjes over het hoofd zou zien. Met andere woorden: juist vanwege zijn deskundigheid had RPS de plaatjes moeten zien. Dat de stelplaatjes bekend staan als een van de meest voorkomende asbesthoudende producten maakt de verantwoordelijkheid van RPS volgens de rechtbank nog groter.

Geen schade

Je zou verwachten de zaak hiermee voor De Woonplaats gewonnen is, maar dat blijkt toch even anders te liggen.

De DNR bepaalt namelijk dat de adviseur slechts aansprakelijk is voor directe schade (art. 14 lid 1 DNR 2005/2011), tenzij sprake is van opzet of grove onzorgvuldigheid (art. 14 lid 7 DNR 2005/17 lid 5 DNR 2011), dan moeten ook bedrijfsschade, winstderving, etc. vergoed worden.

Omdat de rechtbank geen grove onzorgvuldigheid aanwezig acht, is RPS alleen aansprakelijk voor directe schade. De hoogte daarvan is op grond van art. 15 DNR 2005/2011 beperkt tot de hoogte van de opdrachtsom; een aanzienlijke beperking dus.

Ook die beperkte schade hoeft RPS niet te vergoeden van de rechtbank (!), omdat De Woonplaats het rapport van RPS niet voor de aanbesteding had moeten gebruiken; het was namelijk niet met dat doel opgesteld. Bovendien heeft RPS De Woonplaats ervoor gewaarschuwd dat het vermoeden bestaat dat nog verborgen asbest aanwezig is, bijvoorbeeld in de vorm van asbestplaatjes in de muren.

De schade van De Woonplaats is daarom het gevolg van haar eigen verkeerde inschatting om het rapport in de aanbestedingsprocedure te gebruiken en de waarschuwing van RPS in de wind te slaan. Eigen schuld, dikke bult dus.

Contracten op orde?

Deze uitspraak is een voorbeeld van hoe je als opdrachtgever voor je eigen handelen op de vingers getikt kan worden, ook al staat vast dat de adviseur tekort geschoten. Hieruit blijkt ook dat toepasselijkheid van de DNR de schade verregaand kan beperken. Verklaar als opdrachtgever de DNR daarom niet klakkeloos van toepassing, maar neem in de overeenkomst enkele aanvullingen en afwijkingen op de DNR op.

NB: bij UAV-GC 2005 contracten geldt dat ook voor aannemers, die moeten dan immers de adviseurs inschakelen!

Wij adviseren u graag welke aanpassingen in uw geval verstandig zijn. U kunt bij ons ook kosteloos een set aanvullingen op en afwijkingen van de DNR (zowel opdrachtgevers- als adviseursvriendelijk) opvragen. Voor vragen neem contact op met Hugo Meijer (meijer@thna.nl / 088 234 45 81).