null

Ervaringen eerste workshops UAV of UAV-GC; de Ontwerpende Aannemer

In onze vorige blog hebben wij een workshop aangeboden over de verschillen tussen de UAV 2012 en de UAV-GC 2005. Naar aanleiding van de enthousiaste reacties daarop (12 geboekte workshops in huis bij klanten en prospects) hebben wij inmiddels al zes workshops gegeven. In deze blog vindt u onze eerste ervaringen.

De belangrijkste constatering was dat de model onderaannemingsovereenkomst van aannemers nog vaak alleen gebaseerd is op de UAV 2012. Dit model gaat uit van het klassieke opdrachtgeversmodel, waarin de opdrachtgever door zijn adviseurs het bestek laat maken (soms wel met de aannemer in het bouwteam) en de aannemer allen verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Als Opdrachtgever en Aannemer echter een UAV-GC contract gesloten hebben en door Aannemer met de onderaannemer op basis van de UAV wordt gecontracteerd, ontstaan er gegarandeerd problemen. Dat speelt zeker als het gaat om onderaannemers die (vanwege de UAV-GC!) een deel van het ontwerp moeten uitvoeren, bij wie dus een deel van de ontwerprisico’s zouden moeten liggen. Denk bijvoorbeeld aan de installateur waarvan de aannemer verwacht dat hij de Vraagspecificatie van Opdrachtgever goed vertaalt in een deugdelijke installatie. Als die installateur niets ontwerpt, maar een bestek verwacht, gaat het gegarandeerd fout met vertraging en extra kosten tot gevolg.

Ook de algemene inkoopvoorwaarden van een aantal aannemers blijken nog geen rekening met de UAV-GC te houden. Niet alleen de ontwerpverplichting op zich, maar ook de aansprakelijkheid die daaruit voort kan vloeien en de verzekering daarvan zijn zaken die vanwege de UAV-GC aandacht behoeven. Vergeet daarbij ook niet dat vanwege de UAV-GC ook vaak de vergunningen door Aannemer geregeld moeten worden en daarbij de adviseurs en onderaannemers nodig kunnen zijn.

Wij hebben het dan nog niet eens over de steeds vaker door Opdrachtgevers gebruikte aanvullingen en afwijkingen op de UAV-GC, die zeker door grote marktpartijen standaard in de Modelbasisovereenkomst opgenomen worden. Ook die moeten vanzelfsprekend back-to-back doorgelegd worden naar de onderaannemers/adviseurs.

Vergeet tenslotte de specifieke werkafspraken niet. Denk daarbij o.a. aan het Kwaliteitsplan en de daarin afgesproken toezicht- en acceptatiemomenten. Ook daarvoor geldt immers dat de adviseurs/onderaannemers zich – via de aannemer – richting Opdrachtgever anders op moeten stellen. Dat wordt nog nadrukkelijker het geval als op het op tijd nakomen van die verplichtingen boetes gezet zijn. Die mogelijkheid biedt de UAV-GC namelijk ook.

Een andere ervaring uit de workshops is dat de adviseurs (architect, constructeur, installatie-adviseur) moeite hebben met hun grotere verantwoordelijkheid. Opdrachtgevers willen bijvoorbeeld voor de ontwerpwerkzaamheden niet zomaar de beperkingen van de DNR 2011 accepteren. Als de Aannemer verantwoordelijk is voor het ontwerp en daarvoor adviseurs inschakelt, zal hij ook de extra eisen van Opdrachtgever naar zijn adviseurs door moeten leggen. Maar zoals al eerder gezegd in deze blogreeks, kan daar een bijverzekering van de hogere aansprakelijkheid een oplossing zijn.

Vragen of wilt u ook een interactieve workshop bij u in huis?