null

Coronacrisis en bouwcontracten: ervaringen vanuit het perspectief van een bouwrechtadvocaat

De afgelopen maanden hebben ook wij advocaten als bijzonder ervaren. Natuurlijk vanwege het thuiswerken, maar vooral vanwege de grote positieve drukte. 

Paniek

In het begin was er bij onze klanten (aannemers, ontwikkelaars, corporaties en overheden) wel even paniek over de coronacrisis. Complete tunnelploegen vertrokken naar Polen en Italië ging op slot terwijl daar allerlei materialen vandaan moesten komen. Kon er wel veilig doorgewerkt worden? Zouden de benodigde maatregelen veel geld en/of tijd kosten en wie moet daar dan voor op draaien? Heel snel was dat voorbij. Iedereen concentreerde zich snel weer op het bouwen, keurig volgens het breed gedragen protocol “Samen veilig doorwerken”.

Geen geschillen

Op LinkedIn heb ik onder het kopje coronacrisis en bouwcontracten (in de posts 1 t/m 12) bijgehouden hoe goed en soepel dat ging. Mijn eerste post met allemaal tips over het vastleggen van de gevolgen, om die later te bespreken, kreeg veel aandacht, bijna 7000 lezers. Gaandeweg de posts nam de urgentie zichtbaar af, ook in onze praktijk.

Wij hebben namelijk geen geschillen binnen gekregen die met het coronavirus te maken hadden, hoewel we - met onze cliënten meedenkend in deze onzekere tijd - aangeboden hebben alle zaken gerelateerd aan het coronavirus tegen 50%-tarief te doen. Die geschillen waren er gewoonweg niet. Iedereen in de bouw werkte keihard door zonder op elke slak zout te leggen.

Positief nieuws

Bijna dagelijks moesten we aan de slag voor grote nieuwe woningbouwprojecten (nieuwbouw, verduurzaming en onderhoud), absoluut hoopgevend dus voor de bouwsector in de tweede helft van het jaar en volgend jaar. Opvallend was daarbij dat men vroeg om de nieuwe contractvormen, zoals het bouwteam UAV-GC, de twee fase overeenkomst, maar ook om UAV-varianten met aannemersverantwoordelijkheid (tot op duidelijke hoogte) voor het ontwerp.

Interessant was ook dat het contact via Teams en Zoom wel zijn beperkingen had, maar zeker ook voordelen. Het doornemen van contracten gaat erg goed. De betrokken partijen moeten wel samen knopen doorhakken en dat in de overeenkomst opschrijven. Daarna is het toch lastiger terug komen of nieuwe punten verzinnen. Goede modellen helpen dan ook, je kunt die samen invullen met de specifieke wensen en eisen van de klant. Zo hoef je niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden met alle faalkansen, discussies en knokpartijen van dien.

Wat tenslotte opviel was dat stikstof op de achtergrond leek te staan, ook bij de betrokken overheden. Als we dat zo kunnen houden (en daar helpen wij natuurlijk ook graag mee!) dan blijven de bouwers doorbouwen. Dat wordt alleen maar beter als ook de verhuurdersheffing nog van het toneel verdwijnt, waar wij wel beweging verwachten, in welke vorm dan ook.

Samenvattend: op basis van de ervaringen in de afgelopen vier maanden zien wij als bouw-, bestuurs- en aanbestedingsrechtadvocaten de toekomst van alle spelers in de bouw met veel vertrouwen tegemoet!

Dit blog is ook gepubliceerd op Cobouw.nl