null

Hennepkwekerij in bedrijfspand: is een sluiting vanzelfsprekend?

Het komt regelmatig voor dat een hennepkwekerij wordt aangetroffen in een bedrijfspand of woning. Het pand wordt dan (tijdelijk) gesloten; een sanctie die de verhuurder wordt opgelegd. Maar is deze sanctie altijd terecht? En hoe ver gaat de verplichting van een verhuurder om te controleren of er geen illegale hennepkwekerij in zijn pand plaatsvindt? De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft hier recent een interessante uitspraak over gewezen.

486 hennepplanten, 39 assimilatielampen en 5 koolstoffilters

Wat was hier aan de hand? In een verhuurd bedrijfspand in Helmond zijn door de politie 486 hennepplanten, 39 assimilatielampen en 5 koolstoffilters aangetroffen. De burgemeester heeft vervolgens besloten om het pand op grond van de Opiumwet te sluiten voor de duur van zes maanden. De verhuurder was het hier niet mee eens.

Omdat de sanctie tot sluiting van het pand een bestuursrechtelijke maatregel is, heeft de verhuurder alleen de mogelijkheid van bezwaar en beroep om de sluiting aan te vechten.

Na ongelijk te hebben gekregen in de bezwaar- en beroepsprocedure, heeft de verhuurder beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ingesteld. Zij vindt dat haar niets te verwijten valt en het pand ten onrechte door de burgemeester is gesloten.

Gedragingen verhuurder

Uit de uitspraak van de Afdeling blijkt dat de verhuurder bij het selecteren van haar huurder zorgvuldig te werk is gegaan. Het pand is via een makelaar verhuurd, de kredietwaardigheid en betrouwbaarheid van de huurder zijn grondig gecontroleerd en in de huurovereenkomst zijn verschillende bepalingen opgenomen om (illegale) hennepteelt te voorkomen.

Daarnaast heeft de verhuurder andere vestigingen van de huurder in andere steden bezocht, waarbij haar niets bijzonders is opgevallen. En in de eerste maanden nadat het pand is verhuurd, is zij verschillende keren bij de huurder langsgegaan om de huurder te leren kennen en het pand te controleren. De verhuurder is daarbij niets opgevallen.

Vier maanden later trof de verhuurder een enorme ravage in haar pand aan. Zij heeft direct contact opgenomen met de politie. De politie was haar echter net voor; de inval was al geweest en de ruiming van de hennepkwekerij had al plaatsgevonden.

Oordeel Afdeling

De Afdeling hecht waarde aan de argumenten van de verhuurder. Zij komt tot een ander oordeel dan de bezwarencommissie en de rechtbank. Als een verhuurder zich houdt aan specifieke controleadviezen van een gemeente en er desondanks een hennepkwekerij wordt aangetroffen, moet van het opleggen van een sanctiemaatregel worden afgezien. De burgemeester had onder deze omstandigheden niet tot sluiting van het pand mogen overgaan.

Conclusie

Uit de uitspraak blijkt dat verhuurders verplicht zijn om de door hen verhuurde panden grondig en frequent te controleren. Die verplichting gaat ver, maar hierdoor kan voorkomen worden dat het pand door de burgemeester gesloten wordt als een hennepkwekerij wordt aangetroffen. Moeite wordt dus beloond!

Heeft u te maken met een (vermoeden van een) hennepkwekerij in een pand? Is uw woning gesloten door de burgemeester? Of wil u juist op voorhand weten of de juiste bepalingen in uw huurovereenkomst zijn opgenomen? Onze sectie Huurrecht heeft ervaring op dit gebied en staat u graag bij!