null

Invoering UBO-register in 2020 verwacht

 

Al enige tijd geleden is aangekondigd dat er een UBO-register wordt ingevoerd. UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’, ook wel ‘uiteindelijk begunstigden’. Een UBO is een natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit. Bij vennootschappen gaat het – kort gezegd – om feitelijke zeggenschap of om meer dan 25 procent van de aandelen of de stemrechten. In een UBO-register worden van juridische entiteiten als vennootschappen, stichtingen en trusts de UBO’s verplicht vastgelegd. Het betreft potentieel gevoelige informatie over natuurlijke personen. De invoering van een UBO-register wordt – na enig uitstel – verwacht in 2020.

Op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn zijn alle Europese lidstaten verplicht om een centraal register met informatie over UBO’s van vennootschappen en andere juridische entiteiten op te zetten.

Niet iedereen is enthousiast over de komst van dit UBO-register omdat de bruikbaarheid van het register beperkt zal zijn. Men kan bijvoorbeeld bewust proberen om net onder de 25 % grens te blijven. Gekscherend wordt dit ook wel Bewust Calimero gedrag genoemd. In plaats van een UBO-register heeft bijvoorbeeld de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie gepleit voor het instellen van een centraal aandeelhoudersregister waarin betrouwbare authentieke gegevens van aandeelhouders worden opgenomen.

In een Wijzigingsrichtlijn staat nu onder andere dat een deel van de UBO-informatie moet zijn. Het openbaar maken van dergelijke persoonsgegevens kan grote gevolgen hebben voor de UBO’s zelf. Het huidige uitstel van invoering wekt de nodige irritatie omdat in het oorspronkelijke concept voorstel uit 2017 al sprake was van openbaarheid van het UBO-register. EY verklaart het uitstel als volgt: Wij kunnen ons dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de aanzienlijke ICT-uitdagingen die het register met zich mee brengt een belangrijker reden voor dit verdere uitstel zijn dan de benodigde inhoudelijke aanpassingen. Indiening bij de Tweede Kamer wordt nu in het voorjaar van 2019 verwacht.  Men verwacht dat het UBO-register pas in 2020 in werking zal treden.

De nieuwe richtlijn verduidelijkt dat afscherming uit het UBO-register kan worden toegepast zodra er sprake is van een onevenredig groot risico voor de UBO. Daarbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het geval dat het openbaar maken van UBO-informatie de UBO blootstelt aan een risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie. In beginsel worden bepaalde UBO-gegevens dus openbaar, tenzij er sprake is van een onevenredig groot risico voor de UBO in kwestie. Dat risico zal moeten worden aangetoond.

Houd er kortom rekening mee dat omstreeks 2020 een belang van 25 % in beginsel openbaar zal zijn, uitzonderingen daargelaten.