null

Klachtenregeling Aanbestedingen

De Aanbestedingswet (1 april 2013 in werking getreden) introduceert een klachtenregeling. Ondernemers kunnen nu bij de aanbestedende dienst zelf of bij een onafhankelijke commissie klachten indienen over lopende aanbestedingen. Ondernemers zijn dus niet per definitie meer aangewezen op de (kortgeding)rechter.

Doel klachtenregeling

De klachtenregeling is laagdrempeliger dan een rechtszaak. Een ondernemer kan in een vroeg stadium onredelijke eisen in aanbestedingsdocumenten aan de kaak stellen. De onafhankelijke beoordeling door derden kan leiden tot wijziging van het aanbestedingsdocument.

Ook kan de klachtenregeling een oplossing bieden voor ondernemers die terughoudend zijn bij het voeren van een procedure, maar wel bezwaren tegen de aanbesteding kenbaar willen maken om vergelijkbare problemen in de toekomst te voorkomen.

Klachtenmeldpunt

Aanbestedende diensten kunnen een intern of extern klachtenmeldpunt oprichten. Het klachtenmeldpunt brengt (op een korte termijn) een advies uit over de klacht.

Commissie van aanbestedingsexperts

Als een inschrijver het niet eens is met het advies van het interne klachtenmeldpunt, kan hij deze klacht ook laten beoordelen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Dit is een onafhankelijke commissie.

Resultaat klachtenprocedure

De klachtenprocedure (zowel bij het interne klachtenmeldpunt als bij de Commissie van Aanbestedingsexperts) leidt tot een niet-bindend, maar wel zwaarwegend advies. De aanbestedende dienst kan dit advies naast zich neerleggen.

Het indienen van een klacht betekent niet automatisch opschorting van de aanbestedingsprocedure. Let dus op dat er geen termijnen verstrijken.

Kort geding

Naast de klachtenregeling blijft de mogelijkheid van een kort geding gewoon bestaan. Het kort geding is de enige weg waardoor een aanbestedende dienst verplicht wordt de opdracht aan een ander te gunnen, een inschrijving opnieuw te beoordelen of de aanbesteding over te doen. Bij twijfel, ook vanwege de korte en fatale termijnen, adviseren wij dus nog steeds om een kort geding te voeren.

Doel klachtenregeling

De klachtenregeling is laagdrempeliger dan een rechtszaak. Een ondernemer kan in een vroeg stadium onredelijke eisen in aanbestedingsdocumenten aan de kaak stellen. De onafhankelijke beoordeling door derden kan leiden tot wijziging van het aanbestedingsdocument.