null

De nieuwe aanbestedingsrichtlijnen zijn gepubliceerd

Op 28 maart zijn de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd. Richtlijn 2014/24/EU wordt de nieuwe algemene richtlijn, richtlijn 2014/25/EU gaat gelden voor de nutssectoren en richtlijn 2014/23/EU is de nieuwe concessierichtlijn. Het woord is nu aan het ministerie van Economische Zaken. Zij moeten ervoor zorgen dat de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen op 18 april 2016 zijn ingevoerd in de Aanbestedingswet (zie artikel 90 lid 1 Richtlijn 2014/24/EU). Hieronder kun je de officiële tekst van die richtlijnen downloaden.

Belangrijke wijzigingen

  • Nieuwe en gewijzigde aanbestedingsprocedures
  • Hogere drempel van € 750.000 voor sociale en andere specifieke diensten
  • Betere toegang MKB tot overheidsopdrachten
  • Lastenverlichting door Uniform Europees Aanbestedingsdocument (vergelijkbaar met onze Eigen Verklaring Aanbesteden)
  • Nieuwe uitsluitingsgronden (o.a. past performance)
  • Digitalisering van het aanbestedingsproces

Natuurlijk verandert er nog veel meer dan de bovengenoemde punten. Houd dit blog in de gaten, want de komende maanden gaan we regelmatig publiceren over wijzigingen op grond van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen.

Volledige teksten downloaden

Klik op een van de links hieronder voor de volledige officiële tekst van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen:

  • Richtlijn 2014/24/EU (Algemene aanbestedingsrichtlijn)
  • Richtlijn 2014/25/EU (Aanbestedingsrichtlijn Nutssectoren)
  • Richtlijn 2014/23/EU (Aanbestedingsrichtlijn concessieovereenkomsten)