null

Opportunity knocks: Doorschuiven bedrijfsgegevens voor bestuurders riskant

In een recente uitspraak van de Rechtbank Midden Nederland wordt een oordeel gegeven over het overhevelen van bedrijfsactiviteiten van de ene vennootschap naar een andere vennootschap. Gesteund door een uitgebreid onderzoek van Hofman Bedrijfsrecherche is de eisende partij er onder andere in geslaagd om aannemelijk te maken dat een bestuurder potentiële opdrachten voor de vennootschap heimelijk heeft doorgeschoven naar een andere vennootschap waarin dezelfde bestuurder indirect belangen had.

De rechtbank spreekt daarbij over het heimelijk doorschuiven van “corporate opportunities”. Deze corporate opportunities bestonden uit potentiële klanten en verloren gegane klanten. Dit zijn bijzonder interessante bedrijfsgegevens voor een concurrent.

Als gevolg van het doorschuiven van de corporate opportunities zou de onderneming volgens een rapportage van KPMG circa EUR 10.000.000,00 minder waard zijn geworden. Het verbaast niet dat de rechtbank de bestuurder aansprakelijk acht voor de schade. De rechtbank stelt hierover:

“indien de bestuurder een corporate opportunity aanwendt ten behoeve van zichzelf of van derden, zonder dat de vennootschap deze opportunity heeft vrijgegeven, dan schiet hij tekort in de uitoefening van de hem opgedraagde taak. Kan de bestuurder daarvan een ernstig verwijt worden gemaakt, dan is hij jegens de vennootschap voor diens schade aansprakelijk op grond van artikel 2:9 BW”.

Van een ernstig verwijt is in beginsel sprake indien de bestuurder zijn eigen belang heeft laten prevaleren boven dat van de vennootschap. Een definitief eindoordeel is nog niet door de rechtbank gegeven. Er moeten nog getuigen worden gehoord, maar in beginsel ligt het nu al wel voor de hand dat een bestuurder niet ongestraft opdrachten kan verleggen naar een andere vennootschap waarin hij zelf belangen heeft.