null

Optreden toezichthouder bij sociale fraude transportbedrijf

Nieuwsblad Transport rapporteert dat invallen gedaan zijn bij transportbedrijf Van Steenbergen. Dit omdat sprake zou zijn van sociale fraude. Hoewel het hier het optreden van de Belgische overheid betreft, is relevant te weten dat ook de Nederlandse overheid dergelijke invallen kan doen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de DCMR.

Bestuursrechtelijk en strafrechtelijk optreden

Daarbij kan zowel bestuursrechtelijk (toezicht) als strafrechtelijk (opsporing) opgetreden worden. Afhankelijk van het ingestoken traject – vraag dat altijd na! – hebben de toezichthouder respectievelijk de opsporingsambtenaar verschillende bevoegdheden.

Verder geldt, algemeen gezegd, dat in het bestuursrecht meer meegewerkt moet worden. In het strafrecht daarentegen gelden meer juridische waarborgen en hoeft niet meegewerkt te worden aan de eigen veroordeling.

Omdat het enerzijds nauw luistert welk traject van toepassing is en anderzijds de eventuele grote gevolgen van bewoordingen als “ik denk“ of “het zal wel zo gegaan zijn“ voor op te leggen sancties, is het aan te bevelen tijdig juridische ondersteuning in te schakelen.

Dat geldt ook bij op het eerste oog lage boetes, omdat recidive bij een vergelijkbare overtreding kan leiden tot aanzienlijk hogere boetes (100 – 200% opslag). Ook kan het lonen al vroeg in het traject op de hoogte te zijn van de mogelijke verweren, zodat kansen om een (onterechte) boete (deels) van tafel te krijgen gepakt kunnen worden.

Mocht u geconfronteerd worden met een (onaangekondigde) controle, schroom dan niet contact op te nemen met een bestuurs- en/of strafrechtadvocaat.