null

Tips en adviezen bouwteam in 2023

Het bouwteam is goed voor opdrachtgevers, (onder)aannemers én adviseurs. Aannemers wilden deze uitdaging al graag aan. Opdrachtgevers hadden er niet zo'n haast mee, net zo min als zij van de UAV/RAW wilden afstappen ten gunste van de UAV-GC 2005.

Dat is anno 2023 écht anders. Via ons signaleringssysteem zien wij nu voortdurend bouwteams aanbesteed worden en maken we zelf ook voor onze klanten steeds vaker bouwteamovereenkomsten voor nieuwbouw, (grote) renovaties en transformaties.

Tips en adviezen

Vragen zijn:

  1. Hoe leg je een bouwteam contractueel vast;
  2. wat moet er in de aannemingsovereenkomst;
  3. hoe (en met wie!) maak je het ontwerp;
  4. welke vonnissen zijn er over bouwteams; en
  5. wat brengt de nabije toekomst?

Doelen

Bouwteams zijn heel geschikt voor experimentele bouw (bijv. zuivering medicijnen uit oppervlaktewater), voor transformaties (onderzoek van bestaande gebouw- en ontwerpkeuzes op basis daarvan), verdelen van vergunningsproblematiek, keuzes circulariteit/duurzaamheid, risicoanalyses enz.


Contractueel

Moderne modellen zijn die van Duurzaam Gebouwd (DG 2020) en Bouwend Nederland (KBNL 2021) met de mogelijkheid om in plaats van de UAV 2021 met de UAV-GC 2005 de ontwerpverantwoordelijkheid bij de aannemer te leggen. NB: blijf nadenken wat je zelf wilt. Bijvoorbeeld over de prijsaanbieding: is die verplicht of vrijblijvend? Zorg ook dat de aannemingsovereenkomst aansluit op de bouwteamovereenkomst en meegaat met de aanvraag. En besef dat je een hybride variant tussen UAV en UAV-GC kunt (laten) maken.


Aandachtspunten

De Wet kwaliteitsborging (Wkb) komt er nu echt aan, regel dat dus op tijd. Het auteursrecht ontwikkelt ook, denk aan BIM en de sleutel daartoe.


Partijen

  • Is een installatiebedrijf voor dit project wellicht een logischer hoofdaannemer? Of is de adviseur degene die ook het uitvoeringsproces het beste kent en moet deze daarom zijn/haar verantwoordelijkheid nemen?
  • Vergeet ook de sloopbedrijven en hun rol in het circulariteitsproces niet, net zo min als de flex- en tijdelijke woningenbouwers als Jan Snel en Huawei. 


Aanbesteden

Let op bij een mogelijke aanbestedingsplicht voor de openbare ruimte, en op Didam als er een grondoverdracht in het project zit. 


Ontwerpfase: informatie is van levensbelang

Zorg dat de aannemer alle relevante informatie krijgt die je als opdrachtgever hebt. Laat hem bovendien goed onderzoek doen naar de bodem. In geval van renovatie/transformatie van het pand zelf, de belendingen en alles wat verder relevant is tijdens de uitvoering. Denk in dat kader ook aan de nutsaansluitingen, eventuele noodvoorzieningen inbegrepen.


Uitvoeringsfase

Weet wat je als contractspartij afgesproken hebt en laat je mensen zich ook daar naar gedragen. Besef dat de keuze voor een ontwerpverantwoordelijke aannemer een andere rol van de opdrachtgever (en zijn adviseurs) vraagt. Rechtbanken en de Raad van Arbitrage wijzen regelmatig de opdrachtgever terecht af, omdat hij zich zelf niet aan de regels gehouden heeft.


Uitspraken

In het verlengde van de bovengenoemde terughoudendheid met bouwteams, is het ook jarenlang rustig geweest met vonnissen. Maar daar komt verandering in, bijvoorbeeld door een vonnis over de plicht van de aannemer om dan ook een prijsaanbieding te doen. Of het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 14 maart 2023, waarin de opdrachtgever niet verder wilde met de aannemer en deze een kostenvergoeding vroeg voor zijn inspanningen in het bouwteam. Het Hof komt tot de conclusie dat de onderhandelingen zover gevorderd waren, dat het verzoek van de aannemer terecht was.

Vragen?

Mail naar Hugo Meijer (meijer@thna.nl, Daniëlle de Vos (vos@thna.nl) of Sheila van Gemeren (gemeren@thna.nl). Modellen die ingevuld worden op basis van het specifieke project, hebben wij vanzelfsprekend klaar liggen.