null

Toezichthouder is nog geen bestuurder

Een mislukt ambitieus campusproject van Woningstichting Servatius heeft inmiddels gezorgd voor een aantal interessante uitspraken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. In de laatste uitspraak van 26 februari 2014 maakt de rechtbank Oost-Brabant een duidelijk onderscheid tussen de bestuurder toezichthouder van de stichting.

Waar de rechtbank in een eerdere uitspraak de bestuurders aansprakelijk heeft gehouden voor wanbeleid, blijven de toezichthouders met deze laatste uitspraak buiten schot; een toezichthouder heeft nog niet dezelfde verantwoordelijkheden als een bestuurder.

De rechtbank oordeelt dat achteraf bezien een strenger toezicht het onbehoorlijk bestuurlijk handelen van de bestuurder wellicht had kunnen voorkomen, maar dat dat nog niet betekent dat de Raad van Toezicht zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. De rechtbank stelt dat toezichthouders - in tegenstelling tot de bestuurder - geen eindverantwoordelijkheid dragen voor het bestuurlijk handelen in een stichting. In die zin is hun taak beperkter dan die van de bestuurder. Nu de rechtbank heeft vastgesteld dat de Raad van Toezicht een serieuze invulling heeft gegeven aan zijn toezichthoudende taak wordt de Raad van toezicht niet aansprakelijk gehouden. Zo stelt de rechtbank dat de Raad van Toezicht het mislukte campusproject destijds nauwlettend heeft gevolgd door vragen te stellen, door informatie van deskundige derden in te winnen en door sturing te geven aan het handelen van de bestuurder door middel van het formuleren van kaders, het geven van concrete opdrachten en het stellen van voorwaarden.

Ondanks deze serieuze invulling van de toezichthoudende taak is het project mislukt, maar het enkele feit dat een project is mislukt, levert in dit geval nog geen aansprakelijkheid voor de Raad van Toezicht op. De rechtbank bevestigt hiermee de regel dat wetenschap achteraf (hindsight bias) geen rol mag spelen bij de beoordeling van de taakvervulling door de Raad van Toezicht. In dat kader zijn er tot de verbeelding sprekende uitdrukkingen over het bekijken van achtersten van koeien, maar laten we het erop houden dat het achteraf altijd makkelijk praten is.