null

Vonnis tenuitvoerleggen in het buitenland

U heeft een vonnis van een Nederlandse rechtbank waarin staat dat uw wederpartij een geldbedrag aan u moet betalen. De wederpartij betaalt niet vrijwillig en is gevestigd in het buitenland, Duitsland bijvoorbeeld. U vraagt zich af hoe nu verder, hoe kan het vonnis in het buitenland uitgevoerd worden? Kortom, hoe krijgt u uw geld terug wanneer uw debiteur in het buitenland zit?

Vonnis: uitvoerbaarheid binnen en buiten de EU

Voor de vraag of een vonnis uitvoerbaar in het buitenland is, maakt het allereerst uit wáár de wederpartij zich bevindt. Er is grofweg een verschil tussen partijen die in de EU zijn gevestigd en partijen daarbuiten. In de regel is het makkelijker om een vonnis uit te voeren (juridisch gezegd: te executeren) binnen de EU.

Vereenvoudigde regels voor executeren van een vonnis

Per 2015 zijn de regels omtrent het executeren van een vonnis in de Europese Unie vereenvoudigd. Op dat moment is nieuwe EU-regelgeving in werking getreden. Basis van die regels is dat EU-landen elkaars vonnissen respecteren. Anders gezegd, een vonnis dat binnen een EU-land is uitgesproken, kan niet zomaar door rechters uit een ander EU-land opzijgeschoven worden.

Certificaat met beslissing in burgerlijke en handelszaken

Vonnissen, maar bijvoorbeeld ook notariële aktes, die zijn uitgesproken na 10 januari 2015 kunnen dus direct in de gehele Europese Unie ten uitvoer worden gelegd. Een aparte procedure, de zogenaamde exequaturprocedure waarin om toestemming voor uitvoering dient te worden gevraagd, is niet meer nodig. Om het vonnis in het buitenland ten uitvoer te leggen is wel nodig dat de rechtbank naast het vonnis een certificaat betreffende een beslissing in burgerlijke en handelszaken verstrekt. Dit kan tijdens de procedure bij de rechtbank gevraagd worden, maar het kan ook nog achteraf. Wél is het zo dat in het buitenland om een vertaling van het certificaat of vonnis gevraagd kan worden.

Wijze van executie

Ondanks dat tenuitvoerlegging direct mogelijk is, gelden voor de manier waarop het vonnis ten uitvoer gelegd wordt de regels van het land waar uw wederpartij zich bevindt. In Nederland geschiedt tenuitvoerlegging relatief eenvoudig door een deurwaarder, maar dit werkt niet overal hetzelfde. In uitzonderlijke gevallen – opgenomen in Europese wetgeving – mag de lidstaat van tenuitvoerlegging de erkenning van het vonnis weigeren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het vonnis onverenigbaar is met een vonnis gewezen in de lidstaat van tenuitvoerlegging met betrekking tot dezelfde partijen. Gelukkig komt dit zelden voor.

Directe tenuitvoerlegging geldt echter niet voor alle zaken. Vonnissen in faillissementen, fiscale zaken, douanezaken, administratiefrechtelijke zaken, overheidsaansprakelijkheid, huwelijksvermogensrecht, arbitrage, testamenten en erfenissen kunnen niet direct ten uitvoer worden gelegd. Hiervoor geldt aparte wetgeving.

Tenuitvoerlegging wereldwijd

Tenuitvoerlegging wordt complexer wanneer de wederpartij buiten de Europese Unie is gevestigd. Deze landen zijn in beginsel niet gebonden aan Europese verdragen. Hier geldt dan ook geen algemene regelgeving, tenzij landen onderling bepaalde voorwaarden of een Verdrag zijn overeengekomen. In dat geval moet dus per land gekeken worden of er mogelijkheden zijn tot tenuitvoerlegging. Neem bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Wat betreft erkenning en het tenuitvoerleggen van vonnissen bestaat er geen verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen zij simpelweg weigeren het Nederlandse vonnis ten uitvoer te leggen. Een zaak zal op deze manier in zijn geheel opnieuw behandeld dienen te worden in de Verenigde Staten.

Tenuitvoerlegging van vonnissen is met de gewijzigde wetgeving per 2015 eenvoudiger geworden, maar vereist nog steeds de juiste aanpak. Heeft u vragen over het tenuitvoerleggen van een vonnis (in het buitenland)? Neem dan contact op met een van onze specialisten procesrecht.