Hierna worden enige algemene vragen behandeld die op de bouwbranche van toepassing kunnen zijn in deze coronacrisis.

1. Kopers met een SWK-aannemingsovereenkomst sturen mails dat zij hun woning op tijd opgeleverd willen hebben en dat ze ondanks de coronacrisis gewoon de boete gaan rekenen als dat niet gebeurt. Kunnen zij dat inderdaad?

Kort gezegd: dat zullen we nog wel eens zien. SWK (opleveren binnen de overeengekomen hoeveelheid dagen en op de dag die daarvoor aan de kopers is gemeld) erkent dat door onwerkbare dagen later opgeleverd mag worden. Het overmachtscriterium dat daarvoor wordt gebruikt is ruimer dan algemeen wordt aangenomen. Het gaat niet alleen om harde wind of regen, maar om omstandigheden buiten de aannemer gelegen waardoor hij meer dan vijf uur per dag niet kan werken. En daar zou vanwege het coronavirus wel eens sprake kunnen gaan zijn.
Overigens biedt de wet de aannemer nog wel meer escapes als de gevolgen van het coronavirus onevenredig zijn. Denk daarbij aan onvoorziene omstandigheden en natuurlijk ook aan de redelijkheid en billijkheid, die een beroep op de boetebepaling strijdig kunnen maken met de goed trouw.

2. Registreren van de coronagevolgen, wat valt daar allemaal onder?

Iedere partner in de keten lijkt tot nu toe te begrijpen dat het geen zin heeft om meteen te gaan claimen vanwege het coronavirus. Wij zien een grote bereidheid om met alle macht en middelen door te gaan met het werk, hoe moeizaam dat soms ook gaat, of dat nou komt door minder personeel of problemen met de levering van materialen. Ook de beschikbaarheid van het werkterrein is soms lastiger, denk bijvoorbeeld aan seniorenflats die in bewoonde staat gerenoveerd worden. 

Uiteindelijk moet natuurlijk bekeken worden of er pijn is die niet bij een partner van de keten hoeft te blijven. Het overleg daarover of (als dat niets oplevert) een procedure daarover, heeft alleen zin als er goed geregistreerd is. Denk daarbij aan:

  • Een nulmeting ten opzichte van de start van de coronapandemie;
  • De oorspronkelijke planning qua manuren en de nieuwe;
  • Het verband tussen corona en het schadelijke gevolg in tijd en/of geld;
  • Verschuivingen in de planning vanwege latere leveringen en de inspanningen richting de leverancier (een andere als dat moet);
  • Voorstellen om de werkwijze en/of volgorde ervan aan te passen om de gevolgen te beperken;
  • Verzoeken richting overheid om een tegemoetkoming indien voorhanden;
  • En alle overige schadebeperkende maatregelen waar mogelijk in het specifieke geval.