Hierna worden enige algemene vragen behandeld over aansprakelijkheid die op de bouwbranche van toepassing kunnen zijn in deze coronacrisis.

Wat is het moment dat het onverantwoord is naar mijn crediteuren om nog langer door te werken en/of nieuwe opdrachten aan te nemen?

Het juridische uitgangspunt is dat een ondernemer mag ondernemen en daar hoort het nemen van risico's bij. Dat crediteuren uiteindelijk niet betaald kunnen worden, betekent niet dat je je als bestuurder van een vennootschap persoonlijk aansprakelijk bent. Ook in de hoogst onzekere situatie nu hoeft u niet direct alle activiteiten te staken. Bekijk reeds genomen beslissingen nog eens kritisch en baseer nieuwe beslissingen op de huidige situatie en zorg dat deze zo nodig aangepast kunnen worden aan de  omstandigheden.

Er moet een gerechtvaardigd vertrouwen aannemelijk gemaakt kunnen worden, dat u de nieuwe verplichtingen na zou kunnen komen. Betrek daarbij o.a. uw huidige liquiditeitspositie, de verwachte aangepaste cashflow voor de komende periode, noodzakelijke voorzieningen, de ratio's in uw financieringen van de bank (schending ervan kan tot onmiddellijke intrekking van uw krediet leiden), trends in opdrachtontwikkeling (dalen de opdrachten). Deze lijst is niet uitputtend. Voor uw onderneming kunnen ook andere factoren een grote rol spelen.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Wat moet u en kunt u doen als bestuurder om ervoor te waken dat, mocht uw onderneming de verkeerde kant op schuiven, u ook nog een persoonlijke aansprakelijkheid boven het hoofd hangt? Sjoerd Warringa heeft 10 aandachtspunten opgesteld. Lees het artikel hier.