Hoewel een volgende recessie gelukkig nog geen werkelijkheid is, is de situatie in de scheepvaart sinds de vorige recessie nauwelijks verbeterd. Sterker nog, een van de weinige sectoren die het toen nog goed deed, de offshore, is inmiddels ook een zorgenkind.

Nieuwe zwavelrichtlijnen

De op 1 januari 2020 in werking getreden zwavelrichtlijn van de Europese Unie en IMO wetgeving betreffende de vermindering van zwaveluitstoot, leiden ertoe dat de toch al niet florissante financiële situatie van veel reders verder wordt aangetast. Onder deze nieuwe regels mag wereldwijd op open zee nog maar met stokolie met minder dan 0,5% zwavel gevaren worden, waar dat voorheen 3,5% was. Een deel van de reders kiest ervoor aan boord zwavel af te vangen middels zogenaamde scrubbers. De kosten van zo’n installatie zijn echter, afhankelijk van de grootte van het schip, tussen de 1 en 6 miljoen Amerikaanse dollar. Dat is niet iets dat iedere reder kan betalen. De kosten van laagzwavelige stookolie zijn ruim 250 per ton hoger Amerikaanse dollar. Dat moet de reder dan doorberekenen, maar dat is niet altijd mogelijk. Dit kan tot faillissementen leiden, mede gezien de overcapaciteit die in veel sectoren van de zeescheepvaart bestaat.

Scrubbers niet altijd de oplossing

Het hebben van scrubbers is niet zonder problemen. Deze zijn niet altijd van goede kwaliteit waardoor schade aan het schip kan ontstaan. Daar komt bij dat een aantal havens/landen inmiddels heeft verordonneerd dat deze scrubbers in hun wateren niet gebruikt mogen worden. Laagzwavelige brandstof moet dan dus toch worden gebruikt. Laagzwavelige brandstof wordt gemaakt door blending: menging met andere stoffen, die echter niet altijd compatibel zijn. Dit alles kan tot motorschade en claims leiden; zoals nu ook al het geval is wanneer vervuilde brandstof wordt gebruikt. Expertise van niet alleen het recht maar ook van de markt, de brandstoffen en de techniek is daarbij dus nodig.

Onze ervaren advocaten hebben tientallen jaren ervaring in de maritieme sector

Of het nu gaat om disputen die met scheepsbrandstof te maken hebben, de kennis van het Nederlandse rechtssysteem, financiering van schepen of beslaglegging op schepen. Onze advocaten, ieder in zijn eigen specialisme, zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving en ontwikkelingen binnen de maritieme industrie. Met hun jarenlange ervaring in de advisering van partijen in de logistieke keten staan zij uw organisatie graag bij.