Financiering

De markt van financiering van schepen blijft in beweging. De laatste jaren hebben veel banken zich teruggetrokken, terwijl allerlei nieuwe aanbieders zijn toegetreden. Dat is veelal gegaan door het verkopen van hele portefeuilles aan deze nieuwe bedrijven tegen afslagen van soms wel 50%. Met name Chinese bedrijven hebben, in de vorm van lease of reguliere scheepsfinanciering, enorme portefeuilles opgebouwd.

Hierbij is de manier van financieren deels ook gewijzigd van de oorspronkelijke ‘asset finance’ (financiering tegen de zekerheid van een hypotheek op het schip) naar meer ’corporate finance’. Bij corporate finance wordt de onderneming als zodanig gefinancierd en de waarde van schepen wordt in het pakket van zekerheden meegenomen.

Vroeger gebruikten de financiers hun eigen financieringscontracten (denk aan circa tien pagina’s met aangehecht de algemene voorwaarden). Tegenwoordig wordt gewerkt met standaardcontacten op basis van de voorbeelden van de Loan Market Association in Londen. Het kortste contract beslaat al snel meer dan 100 pagina’s. Ook voor de Nederlandse markt en wanneer met Nederlands recht wordt gewerkt, vormen deze standaardcontracten de basis. Aangezien er contractsvrijheid bestaat, kan dat ook heel goed.

Uitwinning

De andere kant van de medaille is de uitwinning. In de scheepvaart gaat het al tien jaar slecht en de overcapaciteit die in veel segmenten bestaat, zal niet snel verdwijnen. Vrachten zijn dan ook laag en de concurrentie is zwaar. De economische onzekerheid en handelsoorlogen maken dat allemaal niet beter. Veel reders kunnen dan ook niet aan hun aflos- en renteverplichtingen of de verplichting tot betaling van de OPEX (operationele kosten) voldoen. Dat kan tot beslaglegging leiden en de financier dwingen om zijn voorrecht op het schip van zijn hypotheek uit te winnen.

De manier, kosten en tijdsbeslag van uitwinning verschillen per land. Zo ook de prioriteit van de hypotheekhouder. Geredeneerd vanuit de financier is het dan ook van het grootste belang dat het schip zich in een ‘hypotheekhouder-gunstige’ jurisdictie bevindt, zoals Nederland of de voormalige Nederlandse Antillen. Nederland heeft de meest gunstige wetgeving voor een hypotheekhouder om zijn rechten uit te oefenen. Als het schip elders in beslag genomen wordt of dreigt te worden, moet de financier dus zo snel mogelijk actie ondernemen. Ook als dat kosten meebrengt of de afbetaling van een lastige crediteur. Mogelijkheden om een schip naar Nederland te krijgen, zijn er vaak wel.

Wij hebben zeer ruime ervaring met uitwinning in Nederland en de voormalige Nederlandse Antillen. In het afgelopen decennium hebben wij ruim 50 schepen voor banken geveild.