In crisissituaties kan de liquiditeit onder druk komen te staan. Zorginstellingen kunnen hierdoor voor lastige vraagstukken komen te staan. Enige situaties worden hieronder met vraag en antwoord benaderd.

1. Moet ik investeringen nu uitstellen?

Het is verstandig om eerst een liquiditeitsprognose te maken. Als er - ook in een pessimistisch scenario - geen liquiditeitstekort wordt verwacht, kunt u in beginsel investeringen blijven doen. Sommige investeringen kunnen — en moeten soms zelfs — in het belang van de zorg worden gedaan. Vraag uzelf wel af of het gaat om een noodzakelijke investering en leg uw afwegingen, indien u besluit te investeren, schriftelijk vast.

2. Ik verwacht een liquiditeitstekort, wat kan ik doen?

Opties zijn bijvoorbeeld het sneller incasseren van vorderingen, het verminderen van voorraden, het uitstellen van niet-noodzakelijke investeringen, het niet meer inschakelen van oproepkrachten of het uitstellen van betalingen aan schuldeisers. Informeer schuldeisers voor het verstrijken van de betalingstermijn over het uitstellen van betaling. Dit voorkomt incassokosten. Maak uiteraard ook gebruik van de steun die de overheid en banken nu bieden.

3. Ik voorzie een eventueel faillissement van de onderneming, hoe voorkom ik bestuurdersaansprakelijkheid?

  1. Ga geen verplichtingen meer aan waarvan het nog maar zeer de vraag is of u die kunt nakomen. Wanneer het toch niet anders kan, informeer uw contractspartij omtrent de financiële druk waaronder uw onderneming opereert en geef ze daarmee de keuze.
  2. Zorg voor een deugdelijke administratie. U dient de administratie zo te voeren dat hieruit op ieder moment de rechten en verplichtingen van de onderneming kunnen worden gekend. Onderdeel daarvan is dat u zorgt voor een gesmeerde debiteurenadministratie. Verkort eventueel de betalingstermijn voor debiteuren. 
  3. Let op wie u wel en wie u niet betaalt als uw onderneming over onvoldoende middelen beschikt om al haar schuldeisers te voldoen. In het zicht van faillissement dienen alle schuldeiser gelijk te worden behandeld.
  4. Meld betalingsonmacht bij de Belastingdienst en bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn tijdig. Zo voorkomt u dat u als bestuurder in privé aansprakelijk gesteld kunt worden voor de onbetaalde belastingen en pensioenpremies.