Werkenaanbestedingen worden veelal inhoudelijk onderscheiden van aanbestedingen van leveringen en diensten. Voor werkenaanbestedingen, de begeleiding en het behandelen van geschillen is het van belang welk type aannemingsovereenkomst wordt aanbesteed en welke algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Type aannemingsovereenkomsten

We kennen de traditionele overeenkomsten gebaseerd op de Uniforme administratieve voorwaarden (UAV) 2012, waaronder ook RAW en STABU. Ook zijn er geïntegreerde contracten die zich in veel vormen tentoonspreiden. Denk aan Design en Build (waarbij één partij verantwoordelijk is voor zowel het ontwerpen als het bouwen van het gebouw of object in kwestie) en het al of niet daaraan toe te voegen onderhoud, financiering en/of exploitatie.

Het feit dat Design en Build op zichzelf geen vastomlijnde begrippen zijn, behalve dat er een ontwerpcomponent in de overeenkomst zit, maakt dat het kan verschillen of alleen moet worden ontworpen van definitief- naar uitvoeringsontwerp (bestekfase) of dat nagenoeg het gehele ontwerp (van schetsontwerp tot turnkey) bij de aannemer wordt neergelegd. Dit heeft invloed op de in te richten aanbestedingsprocedure, de te stellen eisen, gunningscriteria, et cetera.

Op dit moment is de bouwteamovereenkomst/het tweefasencontract populair. Hierbij staat de samenwerking met de aannemer voorop. Dat zorgt ervoor dat in de aanbestedingsprocedure op een andere manier een partij geselecteerd moet worden dan in geval van een volledig gestandaardiseerd bestek. 

Zowel inschrijvers als aanbestedende diensten zijn welkom

Ten Holter Noordam advocaten adviseert zowel aanbestedende diensten als inschrijvers bij aanbestedingsprocedures voor werken. Bovendien geven onze advocaten in samenwerking met opleidingsinstituut Conducto cursus op het gebied van aanbesteden van werken. Zo geven we inkopers en juristen van overheden meer verdieping voor een succesvolle aanbesteding van een werken.