De RAW-besteksystematiek is een stelsel juridische, administratieve en technische voorwaarden dat wordt gebruikt voor het samenstellen van contracten voor de grond-, weg- en waterbouw. De afkorting RAW staat voor Rationalisatie en Automatisering Grond-, Weg- en Waterbouw. Dit stelsel vormt de basis voor het maken van infrabestekken volgens een gestandaardiseerde, uniforme methode. De RAW geldt als het belangrijkste standaardbestek in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) en wordt al ruim dertig jaar toegepast op bouwprojecten in Nederland.

Beheer en onderhoud door kennisplatform CROW

Het beheer en onderhoud van de RAW is in handen van het kennisplatform CROW. De systematiek wordt door CROW bijgehouden in samenwerking met partners uit de GWW-sector. De RAW probeert zo veel mogelijk aan te sluiten op het huidige aanbestedingsstelsel en kent daarom ook bijzondere aanbestedingsbepalingen in haar administratieve reglement. Denk bijvoorbeeld aan diverse paragrafen waarin beschreven staat hoe eenheidsprijzen moeten worden opgebouwd en hoe aanbesteders verplicht zijn deze opbouw te controleren om te zien of prijzen conform de voorwaarden worden ingediend. Dit is om een goede vergelijking tussen inschrijvers mogelijk te maken, maar ook ter voorkoming van strategische of manipulatieve inschrijvingen.

Het RAW-bestek is daarom uitgewerkt voor een groot aantal vakgebieden, waaronder werkzaamheden aan wegen, grond, sloop, fundering, leidingen, kabel, groenvoorzieningen, kunstwerken, rioleringen, et cetera.

Gedegen kennis van (groen)aanbestedingen onmisbaar

Ten Holter Noordam advocaten staat veel opdrachtgevers en opdrachtnemers bij die aanbestedingen in de markt zetten of inschrijven op aanbestedingen conform de RAW-systematiek. Kennis van de RAW-systematiek en het aanbestedingsrecht in relatie tot elkaar is onontbeerlijk en draagt zorg voor een goede inschrijving en goede beoordeling, dan wel inschrijving en gunningsbeslissing. Dit geldt specifiek ook voor groenaanbestedingen nu deze veelal beheerst worden door de RAW-systematiek. Ook groenaannemers worden door ons geassisteerd bij geschillen of inschrijvingen.