Het arbeidsrecht praktisch toegepast in overeenkomsten, brieven en modellen

Het arbeidsrecht is volop in beweging. De Wetgever corrigeert eerdere on­volkomenheden, de Minister schrijft brieven ter toelichting en de Hoge Raad biedt hier en daar de helpende hand. Daarnaast wordt op de achtergrond hard nagedacht over een grondige herziening van de wijze waarop samenwerking zou moeten worden genormeerd.

Per 1 januari 2020 vallen ten gevolge van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) honderdduizenden ambtenaren onder het 'civiele arbeidsrecht'. Dat 'civiele arbeidsrecht' heeft per diezelfde datum weer een volgende grondige opfrisbeurt gekregen met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De derde druk van de uitgave WWZ in modellen krijgt daarom een nieuwe titel: Arbeidsrecht in modellen

Het boek, opgesteld door onder andere een groot team van advocaten van Ten Holter Noordam advocaten in samenwerking met Boom uitgevers Den Haag, bevat ruim 160 modelcontracten, standaardbrieven en checklists. Deze modellen zijn geactualiseerd en aangevuld naar aanleiding van de wijzigingen die voortvloeien uit de inwerkingtreding van de WAB. Nieuw is daarnaast het hoofdstuk waarin de belangrijkste aspecten van de WNRA aan bod komen. Het boek is aan te schaffen via Boom uitgevers Den Haag.

Databank Arbeidsrecht in modellen

De Databank Arbeidsrecht in modellen bevat ruim 160 modelcontracten, standaardbrieven en processtukken. Alle modellen zijn te downloaden als Word-bestand en direct in uw praktijk te gebruiken.

Hiermee bespaart u uw kantoor uren werk om nieuwe modellen te maken die WAB-proof zijn. Bovendien worden de modellen continu geactualiseerd en bijgewerkt, zodat u zeker weet dat u met de meest recente gegevens werkt.

Neem een abonnement op de Databank Arbeidsrecht in modellen via www.arbeidsrechtinmodellen.nl

Het auteursteam, dat met Menno van Koppen voorop wederom met heel veel plezier aan dit opus magnum van het arbeidsrecht heeft gewerkt, wenst u heel veel lezers-­ en bovenal gebruikersplezier!