Een flexibele organisatie is in de huidige economie essentieel. Werkgevers moeten eenvoudig en snel kunnen reageren op veranderingen in de markt. Werkgevers moeten ook snel ziekte of verlof kunnen opvangen. Een flexibele schil in uw arbeidsorganisatie is daarbij onontbeerlijk. Met een flexibele schil wordt bedoeld medewerkers binnen uw organisatie die flexibel inzetbaar zijn. Denk daarbij aan oproep- en uitzendkrachten en payroll-werknemers. Deze medewerkers verschillen wat betreft hun rechtspositie soms aanzienlijk van elkaar. Deze pagina beoogt u op hoofdlijnen over deze verschillende groepen te informeren. Uiteraard denken we graag mee over de inrichting van uw organisatie. Personeelsplanning kan namelijk van wezenlijke invloed zijn voor het succes van uw organisatie.

Rechtspositie flexibele arbeidskrachten

Onderstaand informeert u op hoofdlijnen over de rechtspositie van flexibele arbeidskrachten met een uitzendovereenkomst, payrollovereenkomst en oproepovereenkomst.

Uitzendovereenkomst

De uitzendovereenkomst is een bijzondere arbeidsverhouding. Niet twee maar drie partijen zijn hierbij betrokken: de uitlener (het uitzendbureau), de inlener en de uitzendkracht.

Wanneer is sprake van een uitzendovereenkomst? De uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht waarbij de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van het uitzendbureau ter beschikking wordt gesteld aan de inlener om onder diens toezicht en leiding te gaan werken. De terbeschikkingstelling moet zijn gebaseerd op een overeenkomst van opdracht tussen het uitzendbureau en de inlener.

Hieronder staan een aantal regels die gelden voor de uitzendkracht. Let op: deze verplichtingen gelden voor het uitzendbureau en niet voor de inlener. Wel kunnen hierover soms afspraken worden gemaakt tussen het uitzendbureau en de inlener.

null

Payrollovereenkomst

Een payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en derde niet tot stand moet zijn gekomen in het kader van samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.

Hieronder staan een aantal regels die gelden voor de payrollwerknemer. Let op deze verplichtingen gelden voor het payrollbedrijf en niet voor de inlener. Wel kunnen hierover soms afspraken worden gemaakt tussen het payrollbedrijf en de inlener.

null

Oproepovereenkomst

Sinds 1 januari 2020 is de oproepovereenkomst wettelijk vastgelegd. De oproepovereenkomst is een verzamelbegrip van allerlei soorten arbeidsovereenkomsten. Een aantal arbeidsovereenkomsten zijn te onderscheiden: (i) de arbeidsovereenkomst waarbij de arbeidsomvang niet is vastgelegd als één aantal uren per ten hoogste een maand, (ii) een arbeidsovereenkomst waarbij de arbeidsomvang niet is vastgelegd als één aantal uren per ten hoogste een jaar én het recht op loon niet gelijkmatig is gespreid en (iii) de arbeidsovereenkomst met een geldig loonuitsluitingsbeding. Klik hier voor ons blog over oproepkrachten.

Voldoet de arbeidsovereenkomst aan de omschrijving van een oproepovereenkomst, dan geldt het onderstaande schema.

null

Beknopte tips & tricks

Bepaal goed wat de rechtspositie van uw personeel is en welke verplichten mogelijk gelden. Bepaal of de samenstelling van uw personeel optimaal voorziet in de door uw gewenste flexibiliteit. Uiteraard denken we graag met u mee.