Het nieuwe werken en digitalisering

Het werken vanaf een andere locatie dan de vaste werklocatie is inmiddels meer normaal geworden. Veel werknemers moesten tijdens de coronacrisis verplicht thuiswerken. Uit de media en onderzoeken volgt dat werkgevers in toenemende mate hun organisatie willen blijven flexibiliseren. Onderdeel hiervan maakt ook uit thuiswerken. Daarnaast kunt u overwegen (verder) over te gaan op digitale ondertekening van documenten.

Een verdergaande flexibilisering en digitalisering noodzaken mogelijk tot een wijziging van arbeidsvoorwaarden. Zo kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over de werklocatie en kan worden gedacht aan beleid voor het bepalen van of inschrijven op een werkplek. Over deze onderwerpen hebben wij drie artikelen geschreven.