null

Strafrecht

Bij overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid vreemdelingen en tal van andere bijzondere wetten kan zowel strafrechtelijk opgetreden worden. Ten Holter Noordam advocaten staat u graag bij.

Strafrechtelijk kan gedacht worden aan onderzoeken door bijvoorbeeld de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Opsporing (ISZW-DO) en de Inspectie Leefomgeving en Transport, Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT-IOD). Deze onderzoeken kunnen vervolgens ten grondslag liggen aan strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie.

Ook kunnen wij u bijstaan in het geval van gewelds- of zedendelicten, ontnemingszaken, snelheidsovertredingen, rijden onder invloed, inhouding rijbewijs en meer.

Proactief handelen vergroot de kans op een positieve afloop

Vanuit onze ervaring weten wij, dat hoe eerder wij bij een zaak betrokken worden, hoe groter de kans is op een positieve afloop. Wij kunnen u tijdig adviseren over uw rechten en plichten en processtrategie. Hoe moet u reageren op vragen of vorderingen van een opsporingsambtenaar of toezichthouder? Wij kunnen voorafgaand aan een verhoor vaak al de beschikking krijgen over het procesdossier. Welke actie moet u ondernemen als een bestuurlijke boete wordt opgelegd of u strafrechtelijk wordt vervolgd? Mede op basis van dat dossier kunnen wij met u de te nemen proceshouding en -strategie bespreken.