Transport- en logistiekrecht is bijna per definitie internationaal. Eén van de eerste vragen die een advocaat moet beantwoorden, is welk recht van toepassing is. De weg weten in het internationaal privaatrecht en het verdragenrecht is dan ook een basisvereiste. Het hebben van een groot internationaal netwerk van correspondenten eveneens. Ten Holter Noordam advocaten heeft dit netwerk en werkt over de hele wereld samen met advocaten met expertise op de voorkomende rechtsgebieden. 

Is procederen tegen een buitenlandse tegenpartij realistisch?

Procederen tegen een buitenlandse tegenpartij kan al snel in Nederland, bijvoorbeeld na een beslag op vermogensbestanddelen van die partij. Maar is een vonnis tegen die partij straks ook ten uitvoer te brengen? Nederlandse vonnissen zijn executabel in alle landen van de Europese Unie (EU) en in sommige andere landen. Ofwel op basis van een verdrag of omdat andere landen dat op grond van hun eigen wet toestaan. Maar het aantal is beperkt. Bij arbitrale vonnissen is dat veel uitgebreider. Die zijn op grond van het Verdrag van New York in bijna 160 landen over en weer executabel.

Eenvoudige beslaglegging in Nederland mogelijk

Het is verstandig te proberen zekerheid te krijgen, zodat niet na een veroordelend vonnis elders op de wereld verhaal gezocht moet worden. Of dat u in de positie terechtkomt dat een vonnis bij gebrek aan een verdrag elders niet executabel is. Een middel om zekerheid af te dwingen, is door beslaglegging. Nederland heet wel een arrest haven omdat het zeer eenvoudig is beslag te leggen op een goed (zoals een schip) of op geld door middel van een beslag onder een partij die aan de debiteur moet betalen. Verlof daartoe wordt ex parte gegeven, dat wil zeggen zonder dat de tegenpartij wordt gehoord. Effectief, snel en relatief goedkoop.

In de maritieme praktijk gebeurt dit regelmatig. Beslag op een schip of op de bunkers aan boord van een schip kan in enkele uren gelegd worden. Aangezien een schip verder moet, wordt dan in de regel zekerheid gesteld in de vorm van een bankgarantie die kan worden uitgewonnen na toewijzen van de vordering; door de burgerlijke rechter of in arbitrage.

Daarbij helpt dat Nederland een zogenaamde territoriale benadering van insolventies kent: een buitenlandse insolventie werkt in Nederland alleen wanneer daarvoor een verdragsrechtelijke grondslag bestaat. Dat is alleen met de landen van de EU het geval.