null

Job Velthuizen

Aanbestedingsrecht
+31 (0)88 234 45 79
+31 (0)6 42 74 21 27
velthuizen@thna.nl

Job Velthuizen is senior advocaat aanbestedingsrecht en staatssteun bij ons kantoor sinds 2010. De focus van zijn werk ligt op het gebied van de aanbesteding van bouwwerken, de verkoop van vastgoed en aanbestedings- en staatssteunvragen rondom gebiedsontwikkeling. Daarnaast houdt Job zich bezig met de inkoop en aanbesteding van ICT. Op beide gebieden adviseert en procedeert hij voor aanbestedende diensten en marktpartijen. Daarnaast is Job docent Aanbesteden van werken en Aanbesteden van ICT-contracten bij Conducto opleidingen.

Door zijn kennis van zowel de wereld van de overheid als die van de inschrijver, kan Job elke partij snel en op de praktijk gericht adviseren. “Ik vind het een uitdaging om telkens in het krachtenveld van de wettelijke regels, de afspraken tussen partijen en de vraag van de praktijk de beste oplossing voor de cliënt te vinden. Na een zorgvuldige analyse kan ik mijn creativiteit daarin volop kwijt, om zo tot een helder en bruikbaar advies voor de cliënt te komen.”