null

Job Velthuizen

Aanbestedingsrecht
+31 (0)88 234 45 79
+31 (0)6 42 74 21 27
velthuizen@thna.nl

Job Velthuizen is senior advocaat aanbestedingsrecht en staatssteun bij ons kantoor. Hij focust zich in zijn werk met name op ICT-contracten en gebiedsontwikkeling. Wat deze twee gebieden met elkaar gemeen hebben, is dat het in beide gevallen gaat om ‘complexe contracten’. Het gaat in beide gevallen om overeenkomsten met veel stakeholders, die vragen om een visie op de langere termijn een heldere rolverdeling en een duidelijke vastlegging van afspraken vooraf.

Door zijn kennis van zowel de wereld van de overheid als die van de inschrijver, kan Job elke partij snel en op de praktijk gericht adviseren. “Ik vind het een uitdaging om telkens in het krachtenveld van de wettelijke regels, de afspraken tussen partijen en de vraag van de praktijk de beste oplossing voor de cliënt te vinden. Na een zorgvuldige analyse kan ik mijn creativiteit daarin volop kwijt, om zo tot een helder en bruikbaar advies voor de cliënt te komen.”

Voor wat betreft ICT-contracten adviseert Job zowel overheden als IT-leveranciers. Het kan daarbij gaan de vormgeving van opdrachten en de keuze voor een aanbestedingsprocedure, het toetsen van een programma van eisen of een aanbestedingsdocument, het opstellen van een overeenkomst.

Niet zelden zijn er gedurende de looptijd van een ICT-contract wijzigingen noodzakelijk. Job denkt graag mee over een rechtmatige én doelmatige inpassing van deze wijzigingen in de bestaande relatie.

Als het gaat om gebiedsontwikkeling wordt Job door overheden en marktpartijen betrokken vanwege zijn creatieve benadering en zijn overzicht van belangen nu en in de toekomst. Hij adviseert onder meer over de aanpak van ontwikkelingen en de daarvoor te gebruiken samenwerkingsvormen en stelt intentieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en anterieure overeenkomsten op. Daarbij houdt hij altijd de consequenties van keuzes voor het aanbestedings- en staatssteunrecht in het oog en denkt mee over oplossingen en knelpunten die op die rechtsgebieden kunnen ontstan.

Job is daarnaast docent Aanbesteden van ICT-contracten bij Conducto opleidingen en doceert aan de Leergang Aanbestedingsrecht aan de VU.