Lauren Serrarens - Ten Holter Noordam advocaten

Lauren Serrarens

Ondernemingsrecht
+31 (0)88 234 45 25
+31 (0)6 18 92 12 25
serrarens@thna.nl

Sinds september 2021 maakt Lauren deel uit van de sectie Ondernemingsrecht, met een focus op het procesrecht. Lauren heeft Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen gestudeerd, alsook een semester Schots recht aan de Universiteit van Glasgow. Zij studeerde vervolgens af in het Ondernemingsrecht. Interessant aan dit rechtsgebied vindt Lauren het raakvlak met het bedrijfsleven. Zowel adviseren als procederen komt daarbij kijken.

Lauren is commissaris pleitoefeningen van de Jonge Balie Rotterdam (bestuursjaar 2022-2023) en in haar vrije tijd is zij graag sportief bezig.