null

Marcel Smit

Bestuursstrafrecht & Strafrecht
+31 (0)88 234 45 16
+31 (0)6 53 84 81 18
smit@thna.nl

Marcel Smit is advocaat strafrecht, partner van ons kantoor en bestuurslid van het dagelijks bestuur. Met ruim 30 jaar ervaring in het vak staat hij particulieren en bedrijven bij in zowel reguliere strafzaken als strafzaken op basis van bijzondere wetten, waaronder de milieuwetgeving en de Arbeidsomstandighedenwet. Ook behandelt hij zaken met betrekking tot het bestuursstrafrecht. Dit zijn zaken die voorheen onder het strafrecht vielen, maar inmiddels bestuursrechtelijk worden afgedaan met een geldboete. In dit kader is Marcel onderdeel van de marktgebieden Bouw en Haven.

De keuze voor het strafrecht was voor Marcel een heel bewuste. “Door het bijstaan van verdachten kan ik namens hen een weerwoord bieden aan een opsporingsapparaat met vergaande (opsporings)bevoegdheden. Die bevoegdheden maken een grote inbreuk op het leven van personen en ondernemingen. Een beslag op administratie en gegevensdragers kan het voortbestaan van een onderneming in gevaar brengen.” Marcel is voorzitter van de Commissie van Toezicht Arrestantenzorg Rotterdam en het landelijk bestuur Arrestantenzorg Nederland.

Naast zijn vak staat reizen bij Marcel hoog op de agenda, vooral reizen in de natuur. Zo bezocht hij natuurgebieden in de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Canada en Tanzania.