null

Margot van Olden

Personen-, familie- en erfrecht & mediation
+31 (0)88 234 45 11
olden@thna.nl

Margot van Olden is partner van ons kantoor, advocaat personen-, familie- en erfrecht,  vertrouwenspersoon en mediator. “Pijn moet kort zijn”, luidt de visie van Margot. Dat geldt voor particulieren en in ondernemingen.

Margot inventariseert samen met haar cliënten de gevolgen van vaak complexe scheidingszaken en nalatenschappen, zoals de vermogensafwikkeling, de verdeling en verrekening, de fiscaliteiten, het pensioen en de kinder- en partneralimentatie. Zij begeleidt, ondersteunt en ontzorgt cliënten in hun scheiding en nalatenschap en streeft steeds naar een adequate en duurzame oplossing. Zij legt zich ook toe op mediation. In  sessies begeleidt zij cliënten op deskundige en onafhankelijke wijze door hun scheidingsproces en de afwikkeling van de nalatenschap.

Daarnaast ondersteunt Margot de borging van een veilige en vertrouwde werkomgeving in uw onderneming, mede in het kader van de interne regelgeving, klacht- en meldprocedures in de organisatie. Zij ondersteunt de onderlinge verhoudingen van werkvloer tot directieniveau en faciliteert loyaliteit en autonomie. Waar de bemensing ‘on-board’ is, is sprake van meer inzet en minder uitval. Met als hogere doel: een professionele onderneming met oog voor de menselijke maat.                                                                                          

Het geheel is groter dan de delen. De gevolgen van een scheiding en nalatenschap, en voorts van een veilige en vertrouwde werkomgeving zijn onlosmakelijk verbonden met en gericht op de betrokken personen, hun omgevingsfactoren en onderlinge verhoudingen. Deze zijn authentiek, autonoom en onafhankelijk. Zij dragen bij aan het maken van innovatieve en duurzame afspraken. Persoonlijk maatwerk ook in zakelijke dienstverlening, aldus Margot. In haar vrije tijd is Margot actief in verschillende netwerken, waaronder zakennetwerk Ladies First (als bestuurslid) en sociëteit De Harmonie.